Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 15/08/2017 - 19:7

TB: v/v Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông ĐH khóa 18 tại Học viện
Số: 759/TB-HVTC ngày 15 tháng 8 năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015 – gồm hệ 1,5 năm và 2 năm) như sau:

I. TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC TẠI HỌC VIỆN:

1. Thời gian và địa điểm: 08h30’ ngày 18/8/2017 tại HT700 Học viện Tài chính.

(Đức Thắng - Bắc Từ Liêm – Hà Nội).

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Giới thiệu hình ảnh và bài hát truyền thống về HVTC

08h00’-08h30’

Văn phòng HV

2

Ca nhạc chào mừng

08h30’-09h00’

Đoàn TN

3

Lễ bế giảng

 

 

3.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h00’-09h05’

Văn phòng HV

3.2

Báo cáo tổng kết khoá học

09h05’-09h15’

Ban QLĐT

3.3

Công bố Quyết định tốt nghiệp

3.4

Công bố các Quyết định khen thưởng

09h15’-09h20’

Ban CTCT&SV

3.5

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

09h20’-09h30’

Văn phòng HV

Trao giấy khen; phần thưởng cho SV

Ban GĐHV

3.6

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h30’-09h35’

Đại diện SV LC18

3.7

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h35’-09h45’

Giám đốc HV

4

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h45’-11h00’

Văn phòng HV

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ban GĐHV

5

Bế mạc

11h00’

Văn phòng HV

Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại sân Học viện

11h00’-11h15’

Đại biểu&SV

Ghi chú: Ban CTCT&SV phối hợp với Đoàn TN tổ chức cho SV tham quan phòng truyền thống từ 11h15.

3. Thành phần dự lễ bế giảng và trang phục dự lễ bế giảng

3.1. Thành phần dự bế giảng

- Đại diện Đảng ủy;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB; các Khoa: Kế toán, Ngân hàng - Bảo hiểm, Tài chính doanh nghiệp, Cơ bản, TTNN-TH, Trung tâm TT, Đoàn TN.

-  Đại diện lãnh đạo đơn vị liên kết: Trường TCKT-KT Vinamotor, Trường TCCN Bách Khoa Hà Nội.

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (04 người), Ban CTCT&SV (04 người trong đó 01 chuẩn bị hoa trên sân khấu ), Trung tâm Thông tin (01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ), Ban TCKT (01 người), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (01 người: BP quản lý điểm), Ban QTTB (04 người); Cán bộ VPK Cơ bản (01 người), Đoàn Thanh niên (01 cán bộ và 10 SV tình nguyện); Đơn vị liên kết đào tạo (01 cán bộ quản lý) và cố vấn học tập các lớp sinh viên.

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015) thuộc các lớp: LC18.21.05--08, LC18.21.13--16, LC18.11.02+03, LC18.15.01--04.

3.2. Trang phục dự lễ bế giảng khóa học

- Ban Giám đốc Học viện: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị)

- Đại biểu là lãnh đạo các đơn vị dự bế giảng: Áo trắng + quần tối màu (nam); Áo dài (nữ)

- Sinh viên: Trang phục nghi lễ cử nhân màu xanh (do Ban CTCT&SV chuẩn bị)

- Cán bộ phục vụ trong HT700: Trang phục công sở.

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị giấy mời và mời đơn vị liên kết đào tạo dự bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị diễn văn bế giảng; báo cáo tổng kết khóa học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong toàn Học viện tổ chức tốt lễ bế giảng hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015).

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ, Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên (trong đó gồm có: Bảng điểm toàn khóa, quyết định công nhận tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL) để trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa đại diện Lãnh đạo HV.

- Duyệt danh sách sinh viên lên nhận khen thưởng

(Lưu ý: Các hình thức khen thưởng bằng giấy khen đối với sinh viên được để vào khung)

- Chuyển danh sách SV lên nhận khen thưởng cho Ban QLĐT trước ngày 16/8/2017.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao về học tập toàn khóa: hệ LTĐH khóa 18 chuyên ngành TCDN (01 SV); hệ LTĐH khóa 18 chuyên ngành Ngân hàng (01 SV học tại HVTC và 02 SV học tại 02 Đơn vị liên kết); hệ LTĐH khóa 18 chuyên ngành Kế toán DN (01 SV học tại HVTC và 04 SV học tại 04 Đơn vị liên kết).

- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho Ban GĐHV, phân công khu vực chỗ ngồi các khóa/lớp, phối hợp với các Khoa QLSV liên quan/Đơn vị liên kết đào tạo duy trì trật tự trong HT 700.

- Chuẩn bị và bàn giao trang phục cho SV lên nhận khen thưởng và bằng tốt nghiệp trong buổi lễ (cử cán bộ chuyên trách phối hợp với Đoàn TN bàn giao 311 bộ quần áo cử nhân cho SV tại HT700 từ 07h00’).

- Cử cán bộ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp để bàn giao cho sinh viên trong buổi lễ.

- Phối hợp với đơn vị liên quan để xây dựng quy trình trao hồ sơ cho sinh viên.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên trước ngày 16/8/2017.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng khóa học.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị                     

-  Cử cán bộ trực mở đóng cửa HT700 buổi chiều và tối ngày 17/08/2017 để phục vụ tổng duyệt, từ 06h30’ ngày 18/8/2016 để phục vụ lễ bế giảng khóa học.

- Chủ động làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HT700 trước ngày bế giảng

-  Chuẩn bị 01 bảng tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông báo liên quan theo kế hoạch.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng.

- Phục vụ ánh sáng, hệ thống quạt mát trong HT700, chuẩn bị phương án đề phòng mất điện và hỗ trợ Đoàn TN âm thanh, loa đài phục vụ lễ bế giảng.

4.5. Ban Tài chính kế toán

  - Lập dự trù kinh phí; Duyệt và thanh quyết toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT, Đoàn TN, CTCT&SV và đơn vị liên quan khác.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015) chưa nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 16/8/2017 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Đoàn TN để chuẩn bị hình ảnh, các bài hát truyền thống về Học viện  phục vụ buổi lễ bế giảng.

- Chuẩn bị 1 dàn phông Backdrop để trang trí khu vực sân khấu HT700.

- Chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức điều hành buổi lễ theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ khi BGĐ Học viện trao bằng cho SV.

- Kiểm tra dàn âm thanh, loa đài để phục vụ buổi lễ bế giảng khóa học.

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HT 700:

NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG TÂN CỬ NHÂN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 18

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên HT700, bình nước khoáng và cốc để phục vụ sinh viên ngoài tiền sảnh HT700.

- Bố trí khu vực để xe hợp lý và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho sinh viên.

- Đảm bảo trật tự  khu vực cổng và sân Học viện trong buổi bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị khăn trải bàn đại biểu, hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng Tân cử nhân hệ LTĐH khóa 18”;

- Chuẩn bị các bó hoa nhỏ để trao tặng cho sinh viên lên nhận khen thưởng toàn khóa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học,…

4.7. Thư viện

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,...về Ban QLĐT trước ngày 16/8/2017 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Trung tâm Thông tin

- Trung tâm Thông tin chụp ảnh, viết bài, đưa tin về hoạt động trong thời gian diễn ra lễ bế giảng của sinh viên hệ LTĐH khóa 18.

4.9. Đoàn TNCSHCM

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ bế giảng khóa học

- Cử người chuẩn bị mang hoa, khay đựng, giấy khen, phần thưởng, bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

- Phối hợp với Ban QLĐT, CTCT&SV và các đơn vị liên quan để xây dựng chi tiết kịch bản tổ chức bế giảng khóa học đảm bảo sự long trọng, tạo sự lan tỏa trong dịp lễ hội ra trường của sinh viên Học viện Tài chính.

- Cử 10 sinh viên tình nguyện hỗ trợ và phục vụ lễ bế giảng khóa học.

4.10. Khoa Cơ bản; Đơn vị hợp tác đào tạo, cố vấn học tập

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học.

- Cử 01 cán bộ quản lý sinh viên phối hợp với Ban CTCT&SV, Đoàn TN để điểm danh, hướng dẫn bố trí khu vực chỗ ngồi cho SV về dự lễ bế giảng.

- Liên hệ và thông báo địa điểm, thời gian cho SV thuộc Khoa/ĐVHTĐT quản lý về dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo.

4.11.  Sinh viên Liên thông đại học khóa 18 do Học viện, trường TCKT-KT Vinamotor, Trường TCCN Bách Khoa Hà Nội quản lý.

- Sinh viên có mặt tại HT700 đúng 07h00’ ngày 18/8/2017 để điểm danh, nhận trang phục nghi lễ, hướng dẫn khu vực ngồi dự, tổng duyệt chương trình lên nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định sẽ không được vinh danh lên nhận bằng trên sân khấu.

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp vào sáng ngày thứ 5 hàng tuần.

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo thẻ sinh viên để kiểm tra trước khi làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015). Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng, lễ trao bằng tốt nghiệp tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 9617
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà