Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 05/09/2019 - 13:53

TB: v/v Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với SV hệ LTĐH khóa 20 và ĐH văn bằng 2 khóa 17 (TS đợt 2&3/2017)
Số: 995/TB-HVTC ngày 05 tháng 09 năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện thông báo lịch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với SV hệ LTĐH khóa 20 và ĐH văn bằng 2 khóa 17 (TS đợt 2&3/2017)

I. TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG

1. Thời gian và địa điểm:

Ngày 12/9/2019: Từ 07h45’ -- 8h45’ đón tiếp sinh viên, nhận áo cử nhân, tổ chức ký nhận hồ sơ, bằng tốt nghiệp và hướng dẫn việc lên nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ; từ 9h00’ tổ chức nghi lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tại PH.A1 – Số 58, Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Giới thiệu hình ảnh về truyền thống của HVTC

08h45’-09h00’

VPHV

2

Lễ bế giảng

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h00’-09h05’

VPHV

2.2

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h05’-09h15’

Đại diện BGĐHV

2.3

Báo cáo tổng kết khoá học

09h15’-09h25’

Ban QLĐT

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.4

Công bố các Quyết định khen thưởng

09h25’-09h30’

Ban CTCT&SV

2.5

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

09h30’-09h40’

VPHV

Trao giấy khen; phần thưởng cho SV

Ban GĐHV

2.6

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h40’-09h45’

Đại diện SV ĐHVB2

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h45’-10h30’

VPHV

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ban GĐHV

4

Bế mạc

10h30’

VPHV

- Chụp ảnh lưu niệm tại PH.A1 và khu vực sân Học viện

- Thăm và chụp ảnh tại phòng truyền thống

10h30’-11h00’

Đại biểu, các lớp SV và sinh viên

3. Thành phần dự lễ bế giảng và trang phục dự lễ bế giảng

3.1. Thành phần dự bế giảng

- Đại diện Đảng ủy; Ban Giám đốc Học viện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB; TTTT, Đoàn TN, các Khoa: Lý luận chính trị, Kế toán.

-  Đại diện lãnh đạo đơn vị liên kết liên quan (02 đơn vị).

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (03 người, trong đó: 01 người phục vụ quản lý cấp bằng TN, 02 người tham gia khâu điểm danh; hướng dẫn ký sổ cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp; sắp xếp, kiểm soát và bố trí sinh viên vào vị trí khu vực nhận bằng TN tại buổi lễ), Ban CTCT&SV (04 người, trong đó: 01 người chuẩn bị bê hoa và bằng trên sân khấu, 01 người phụ trách chụp ảnh, 01 người phục vụ giao nhận quần áo cử nhân trước và sau buổi lễ, 01 trao trả hồ sơ SV tốt nghiệp), VPHV (02 người, trong đó: 01 người chuẩn bị hoa và 01 người dẫn chương trình); KT&QLCL (01 người phụ trách quản lý điểm của SV), Ban QTTB (01 người phục vụ tại PH.A1); - CVHT các lớp SV: BC17.21.03; LC20.21.05+06; LC20.21.07+08.

- Sinh viên tốt nghiệp hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 (Theo Quyết định số 900/QĐ-HVTC ngày 14/8/2019 v/v Công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2).

3.2. Trang phục dự lễ bế giảng khóa học

- Ban Giám đốc Học viện: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

- Đại biểu dự bế giảng, cán bộ phục vụ: Trang phục lịch sự (khuyến khích nữ mặc áo dài).

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu PH.A1: Trang phục nghi lễ cử nhân màu xanh (do Ban CTCT&SV chuẩn bị đảm bảo số lượng sinh viên tốt nghiệp).

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị giấy mời và mời các đơn vị liên kết đào tạo dự bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị diễn văn bế giảng; báo cáo tổng kết khóa học.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị: VPHV, Ban CTCT&SV, Ban QTTB,… để họp thống nhất nội dung chương trình bế giảng và các khâu công việc có liên quan.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ (trong đó gồm: Bảng điểm toàn khóa, Quyết định công nhận tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL) để trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Chọn, hướng dẫn và duyệt bài phát biểu của SV và tặng hoa Lãnh đạo Học viện.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho SV đạt thành tích cao về học tập toàn khóa học đối với hệ LTĐH khóa 20; hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 17.

- Duyệt danh sách sinh viên lên nhận khen thưởng  (Lưu ý: Các hình thức khen thưởng bằng giấy khen đối với sinh viên được để vào khung)

- Chuyển danh sách SV lên nhận khen thưởng cho Ban QLĐT trước ngày 11/09/2019.

- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho Ban GĐHV; chuẩn bị và bàn giao trang phục cho SV lên nhận khen thưởng và bằng tốt nghiệp trong buổi lễ (cử cán bộ chuyên trách bàn giao bộ quần áo cử nhân cho SV tại PH.A1).

- Phân công khu vực chỗ ngồi các khóa/lớp và duy trì trật tự trong PH.A1.

- Cử cán bộ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp để bàn giao cho SV trong buổi lễ.

- Cử cán bộ phối hợp với ban QLĐT để điểm danh, kiểm tra thẻ SV trước khi SV nhận bằng TN trong buổi lễ.

- Phối hợp với Ban QLĐT để thống nhất quy trình bàn giao hồ sơ cho SV tốt nghiệp.

- Cử cán bộ chụp ảnh, viết bài, đưa tin về buổi lễ bế giảng khóa học.

- Cử người chuẩn bị mang hoa, giấy khen, phần thưởng, bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

- Mở cửa phòng truyền thống và cử cán bộ hướng dẫn tham quan phòng truyền thống sau buổi lễ bế giảng

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên chậm nhất trước ngày 11/09/2019.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng khóa học.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị                     

- Cử cán bộ trực mở - đóng cửa PH.A1, phục vụ cơ sở vật chất trong PH.A1 để phục vụ lễ bế giảng khóa học.

- Kiểm tra dàn âm thanh, loa đài để phục vụ buổi lễ bế giảng khóa học.

- Chủ động làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực PH.A1 trước và sau ngày bế giảng khóa học.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT, trực tại PH.A1 để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến tổ chức buổi lễ bế giảng.

4.5. Ban Tài chính kế toán

  - Dự trù kinh phí; Duyệt và thanh quyết toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của đơn vị liên quan.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên hệ LTĐH khóa 20 (LC20.21.05--08); hệ ĐH văn bằng 2 khóa 17 (BC17.21.03) chưa nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 11/09/2019 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Chuẩn bị slide hình ảnh và các bài hát truyền thống về Học viện  phục vụ buổi lễ bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị nội dung phông sân khấu PH.A1.

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LOGO HVTC

 

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 20 VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 17

                                                                                   

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 09 năm 2018

- Chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức điều hành buổi lễ theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ khi BGĐHV bằng cho SV trên sân khấu PH.A1.

- Chuẩn bị khay để trao hoa, bằng TN trên sân khấu

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh PH.A1:

CHÚC MỪNG TÂN CỬ NHÂN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 20 VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2  KHÓA 17

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trong PH.A1, bình nước khoáng và cốc để phục vụ sinh viên ngoài tiền sảnh PH.A1.

- Hướng dẫn khu vực để xe hợp lý và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho SV.

- Đảm bảo trật tự  khu vực cổng và sân Học viện trong buổi bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, 01 lẵng và 01 lẵng để bục phát biểu.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học,…

4.7. Thư viện

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,...về Ban QLĐT trước ngày 11/09/2019 để xem xét hoãn việc cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin phối hợp với Ban CTCT&SV để đưa tin về hoạt động bế giảng của sinh viên hệ LTĐH khóa 20 và ĐH VB2 khóa 17.

4.9. Đơn vị hợp tác đào tạo, cố vấn học tập

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học.

- Cử đại diện lãnh đạo đơn vị hợp tác đào tạo tham dự lễ bế giảng khóa học tại HVTC.

- Cố vấn học tập phối hợp với Ban CTCT&SV để điểm danh, hướng dẫn bố trí khu vực chỗ ngồi cho sinh viên tham dự lễ bế giảng khóa học.

- Liên hệ và thông báo địa điểm, thời gian cho SV về dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo.

4.10.  Sinh viên LTĐH khóa 20, ĐH văn bằng 2 khóa 17.

- Sinh viên có mặt tại PH.A1 từ 07h45’ ngày 12/09/2019 để làm các thủ tục trước khi trao nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định sẽ không được vinh danh nhận bằng trong buổi lễ (SV nhận bằng tốt nghiệp vào cuối buổi lễ bế giảng khóa học tại PH.A1).

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp vào ngày thứ 5 hàng tuần tại Ban Quản lý đào tạo – Học viện Tài chính.

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để kiểm tra trước khi làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp tại PH.A1.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 20 và ĐH văn bằng khóa 17 (TS đợt 2&3/2017). Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 11780
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà