Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 22/04/2024 - 15:57

TB: v/v Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với hệ Liên thông đại học (tuyển sinh đợt 1/2021)
Số: 541/TB-HVTC ngày 22 tháng 04 năm 2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Giám đốc Học viện thông báo lịch tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với hệ Liên thông đại học (tuyển sinh đợt 1/2021) như sau:

I. TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Thời gian và địa điểm: Ngày 05/05/2024 (CN) tại PH.A1 từ 08h15’ - 10h00’

Từ 8h15’- 8h50’ đón tiếp sinh viên, sinh viên nhận áo, mũ cử nhân, ký nhận hồ sơ, bằng tốt nghiệp và hướng dẫn nghi lễ nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

2. Các khóa/lớp tốt nghiệp

Khóa/lớp

SLSVTN

Địa điểm học

Đợt TS

1.LC24/21.02 (Hệ 2 năm)

15 SV

Trường CĐ Công thương HN

Đợt 1/2021

2.LC24/21.04 (Hệ 2 năm)

19 SV

Trường CĐ Công nghệ TM

Đợt 1/2021

Tổng

34 SV

 

 

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Giới thiệu về truyền thống của HVTC

08h30’-09h00’

VPHV

2

Lễ bế giảng khóa học

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h00’-09h05’

VPHV

2.2

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h05’-09h15’

Đại diện BGĐHV

2.3

Báo cáo tổng kết khoá học

09h15’-09h25’

Ban QLĐT

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.4

Công bố Quyết định khen thưởng

09h25’-09h30’

Ban CTCT&SV

2.5

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

09h30’-09h40’

Ban CTCT&SV

Trao giấy khen; phần thưởng cho SV

Ban GĐHV

2.6

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h40’-09h45’

Đại diện SV

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h45’-10h00’

VPHV

Trao bằng SV được khen thưởng

Ban GĐHV

4

Bế mạc

10h00’

VPHV

4. Thành phần tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

4.1. Thành phần

-  Đại diện Đảng ủy; Ban Giám đốc Học viện; Hội đồng trường

- Đại diện lãnh đạo các Ban, Khoa: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, VPHV, TTGD, QTTB&ĐTXD; TCKT; Trạm Y tế, Khoa Kế toán. 

-  Đại diện lãnh đạo đơn vị hợp tác đào tạo: Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Trường CĐ Công nghệ Thương Mại.

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng:

+ Ban QLĐT (03 người, trong đó: 01 người phục vụ quản lý cấp bằng TN, 01 người tham gia khâu điểm danh; 01 người hướng dẫn ký sổ cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp; sắp xếp, kiểm soát và bố trí sinh viên vào vị trí khu vực nhận bằng TN tại buổi lễ).

+ Ban CTCT&SV (05 người, trong đó: 01 người phụ trách chụp ảnh, 01 người phụ trách khen thưởng SV, 02 người phục vụ giao nhận quần áo cử nhân trước và sau buổi lễ, 01 người trao trả hồ sơ SV tốt nghiệp).

+  Đơn vị khác: VPHV (02 người, trong đó: 01 người chuẩn bị hoa, nước uống và 01 người dẫn chương trình); KT&QLCL (người phụ trách quản lý điểm của SV), Ban QTTB (02 người, trong đó: 01 người phục vụ loa đài, âm thanh, mở đóng cửa PH.A1, 01 người dọn vệ sinh); Đoàn TNCSHCM (03 người chuẩn bị bê hoa và bằng trên sân khấu).

- CVHT lớp sinh viên tốt nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp các lớp: LC24.21.02; LC24.21.04

4.2. Trang phục

- Ban GĐHV: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

- Đại biểu và cán bộ phục vụ: Trang phục lịch sự (khuyến khích nữ mặc áo dài).

- Sinh viên tốt nghiệp: Trang phục nghi lễ màu xanh do Ban CTCT&SV chuẩn bị (Số lượng theo QĐ tốt nghiệp: 34SV).

5.  Nhiệm vụ của sinh viên tham dự bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có mặt tại PH.A1 từ 08h15-8h50’ để làm các thủ tục: ký sổ bằng tốt nghiệp, hồ sơ, nhận hồ sơ và áo cử nhân, ổn định tổ chức trước buổi lễ.

- Sinh viên cần mang theo Thẻ SV/CCCD để làm thủ tục ký nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp tại buổi lễ bế giảng khóa học.

- Sinh viên không tham dự buổi bế giảng và trao bằng tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo của Học viện sẽ nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp vào Thứ 3 hàng tuần (Học viện Tài chính:58 Lê Văn Hiến: Ban QLĐT - P313: Bằng tốt nghiệp; Ban CTCT&SV - P104: Hồ sơ tốt nghiệp). Riêng chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ, sinh viên liên quan chưa nhận theo từng đợt thi đã thông báo, SV liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ& Tin học: HTA2.2 (trừ thứ 7 và CN).

- Kết thúc buổi bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, sinh viên các khóa/lớp chụp ảnh lưu niệm tại PH.A1.

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5104
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà