Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 09/04/2021 - 7:46

TB: v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19 (TS đợt 1/2019)
Số: 359/TB-HVTC ngày 09 tháng 04 năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19 (TS đợt 1/2019) như sau:

I. TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Thứ năm ngày 15/04/2021: Từ 07h45’ -- 8h45’ đón tiếp sinh viên, nhận áo cử nhân, tổ chức ký nhận hồ sơ, bằng tốt nghiệp và hướng dẫn việc lên nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ; từ 9h00’ tổ chức Lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19 (TS đợt 1/2019).

- Địa điểm: tại PH.A1, số 58, Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

2. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Giới thiệu hình ảnh truyền thống về HVTC

08h45’-09h00’

VPHV

2

Lễ bế giảng

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h00’-09h05’

VPHV

2.2

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h05’-09h15’

Đại diện BGĐHV

2.3

Báo cáo tổng kết khoá học

09h15’-09h25’

Ban QLĐT

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.4

Công bố Quyết định khen thưởng và điều hành trao giấy khen

09h25’-09h35’

Ban CTCT&SV

Trao giấy khen cho SV

09h35’-09h40’

Ban GĐHV

2.5

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h40’-09h45’

Đại diện SV

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h45’-10h00’

VPHV

Trao bằng cho SV tốt nghiệp

Ban GĐHV

4

Bế mạc

10h00’

VPHV

- Chụp ảnh lưu niệm tại PH.A1 và khu vực sân Học viện

10h00’-10h15’

Đại biểu, các lớp SV và sinh viên

Lưu ý: Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu, sinh viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở đề nghị không tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

3. Thành phần dự Lễ bế giảng và trang phục dự lễ bế giảng

3.1. Thành phần dự bế giảng

- Đại diện: Đảng ủy; Ban Giám đốc Học viện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, VPHV, TTGD, QTTB; TCKT, Trạm Y tế.

- CVHT các lớp SV: LC22.21.01, LC22.21.02, BC19.21.01;

- Sinh viên LC22.21.01 (26SV), LC22.21.02 (20 SV), BC19.21.01 (08 SV);

-  Đại diện lãnh đạo đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính.

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (02 người, trong đó: 01 người phục vụ quản lý cấp bằng TN, 01 người tham gia khâu điểm danh; hướng dẫn ký sổ cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp; sắp xếp, kiểm soát và bố trí sinh viên vào vị trí khu vực nhận bằng TN tại buổi lễ), Ban CTCT&SV (03 người, trong đó: 01 người phụ trách chụp ảnh, 01 người phục vụ giao nhận quần áo cử nhân trước và sau buổi lễ, 01 trao trả hồ sơ SV tốt nghiệp), VPHV (02 người, trong đó: 01 người chuẩn bị hoa và 01 người dẫn chương trình); KT&QLCL (01 người phụ trách quản lý điểm của SV), Ban QTTB (01 người phục vụ tại PH.A1);

3.2. Trang phục dự lễ bế giảng khóa học

- Ban Giám đốc Học viện: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

- Đại biểu dự bế giảng, cán bộ phục vụ: Trang phục lịch sự.

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại  PH.A1: Trang phục nghi lễ cử nhân màu xanh (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Liên hệ và mời các đơn vị hợp tác đào tạo dự bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị diễn văn bế giảng; báo cáo tổng kết khóa học.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ (trong đó gồm: Bảng điểm toàn khóa, Quyết định công nhận tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL) và trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Chọn, hướng dẫn và duyệt bài phát biểu của SV và tặng hoa Lãnh đạo Học viện.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho SV đạt thành tích cao về học tập toàn khóa học đối với sinh viên các lớp LC22.21.01, LC22.21.02, BC19.21.01;

- Thông báo danh sách SV lên nhận khen thưởng cho Ban QLĐT trước ngày bế giảng.

- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho Ban GĐHV; chuẩn bị và bàn giao trang phục cho SV (cử cán bộ bàn giao áo cử nhân cho 54 SV tại PH.A1 từ 8h00 ngày 15/04/2021).

- Phân công khu vực chỗ ngồi cho SV dự bế giảng và duy trì trật tự trong PH.A1.

- Cử cán bộ chụp ảnh, viết bài, đưa tin về buổi lễ bế giảng khóa học.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên chậm nhất trước ngày 13/04/2021.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị                     

- Cử cán bộ trực mở - đóng cửa PH.A1, phục vụ âm thanh, nhạc chào cờ, nhạc chờ, slide hình ảnh và các bài hát truyền thống về Học viện cho Lễ bế giảng khóa học.

- Vệ sinh trong và xung quanh khu vực PH.A1 trước và sau ngày bế giảng khóa học; chuẩn bị nước sát khuẩn tại tiền sảnh PH.A1.

- Phục vụ nước uống, cốc cho đại biểu và bình nước khoáng, cốc để phục vụ sinh viên ngoài tiền sảnh PH.A1 vào sáng 15/04/2021.

4.5. Ban Tài chính kế toán

  - Duyệt và thanh quyết toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của đơn vị liên quan.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày       13/04/2021 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Chuẩn bị khay để trao hoa, bằng TN trên sân khấu

- Hướng dẫn khu vực để xe hợp lý và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho SV.

- Đảm bảo trật tự  khu vực cổng và sân Học viện trong buổi bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, 01 lẵng để bàn phát biểu.

- Chuẩn bị nội dung phông sân khấu PH.A1

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

(LOGO HVTC)

 

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 22 VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 19

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

4.7. Đoàn thanh niên

- Cử người chuẩn bị mang hoa, giấy khen, phần thưởng, bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

4.8. Thư viện

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,...về Ban QLĐT trước ngày 13/04/2021 để xem xét hoãn việc cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp.

4.9. Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin phối hợp với Ban CTCT&SV để đưa tin về hoạt động bế giảng của sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19.

4.10. Trạm Y tế

Cử cán bộ trực tại PH.A1 sáng ngày 15/04/2021.

4.11. Đơn vị hợp tác đào tạo

- Cử đại diện lãnh đạo đơn vị hợp tác đào tạo tham dự lễ bế giảng khóa học tại HVTC.

- Liên hệ và thông báo địa điểm, thời gian cho SV về dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo.

4.12.  Sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19

- Sinh viên có mặt tại PH.A1 từ 07h45’ ngày 15/04/2021 để làm các thủ tục trước khi trao nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định sẽ không được vinh danh nhận bằng trong buổi lễ (SV nhận bằng tốt nghiệp vào cuối buổi lễ bế giảng khóa học tại PH.A1).

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp vào ngày thứ 3 hàng tuần tại phòng 313 Ban Quản lý đào tạo - Học viện Tài chính (Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để kiểm tra trước khi làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp)

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19 (TS đợt 1/2019).

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 10570
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà