Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 19/04/2021 - 16:5

TB: v/v Tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 cho sinh viên các khóa 56, 57, 58
Số: 403/TB-HVTC ngày 19 tháng 04 năm 2021

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 và nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, quảng bá về Học viện Tài chính, Giám đốc Học viện thông báo lịch phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 20/4 - 08/5/2021 (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức phổ biến: Trực tuyến (Mã ID: 581-058-0500)

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 cho sinh viên các khóa 56, 57, 58.

- Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm và nội dung phổ biến cho sinh viên.

- Lập dự trù kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ phục vụ tại các buổi phổ biến đề án theo lịch thông báo.

3.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

Cử cán bộ phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để điểm danh số lượng sinh viên tham gia nghe phổ biến đề án theo thông báo.

3.3. Ban Tài chính kế toán

Duyệt và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 theo đề nghị của các đơn vị liên quan.

3.4. Trung tâm thông tin

Phối hợp với Ban QLĐT cấp tài khoản phần mềm Zoom Cloud Meetings, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

3.5. Khoa Quản lý sinh viên

- Đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý tham dự buổi phổ biến theo lịch thông báo trên.

- Cử cán bộ Văn phòng khoa phối hợp với Ban CTCT&SV để điểm danh số lượng sinh viên tham gia nghe phổ biến đề án theo thông báo.

3.6. Sinh viên các khóa 56, 57, 58

Tham dự đầy đủ buổi phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 theo lịch thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3264
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà