Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 31/05/2017 - 7:51

TB: v/v điều chỉnh giờ giảng dạy, học tập từ năm học 2017 - 2018
Số: 463/TB-HVTC ngày 26/05/2017

Căn cứ Thông báo 48/TB-HVTC ngày 13/01/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lập kế hoạch 1 giờ lý thuyết = 50 phút;

Giám đốc Học viện thông báo giờ giảng dạy, học tập các hệ đào tạo của Học viện bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 thực hiện theo thời gian biểu sau :

CA 1

CA 2

CA 3

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

6h55’-7h45’

6

12h30’-13h20’

11

18h00’-18h50’

2

7h50’-8h40’

7

13h25’-14h15’

12

18h55’-19h45’

3

8h50’-9h40’

8

14h25’-15h15’

13

19h50’-20h40’

4

9h45’-10h35’

9

15h20’-16h10’

 

 

5

10h40’-11h30’

10

16h15’-17h05’

 

 

Các Khoa QLSV, Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan thông báo cho sinh viên, các Bộ môn thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 59943
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà