Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 11/12/2019 - 8:13

TB: v/v điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 22 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 19 (đợt 3) – Năm 2019
Số: 1379/TB–HVTC ngày 11 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1209/TB-HVTC ngày 24/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Liên thông Đại học khóa 22 (đợt 3) – năm 2019 và Thông báo số 1210/TB-HVTC ngày 24/10/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 Khóa 19 (đợt 3) – năm 2019 dự kiến tổ chức thi vào ngày 14 và 15/12/2019;

Căn cứ Tờ trình số 172/TTr-QLĐT ngày 04/12/2019 về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 22 và Đại học Văn bằng 2 khóa 19 (đợt 3) – năm 2019.

Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 22 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 19 (đợt 3) – Năm 2019 như sau:

- Thời gian thi: Ngày 21 và 22/12/2019.

- Địa điểm thi tuyển: Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số lần đọc: 534
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà