Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 11/06/2024 - 16:54

TB: Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 795/TB-HVTC ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày 06/6/2024, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2023-2024. Được sự ủy quyền của GS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2023-2024 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Thông báo số 26/TB-HVTC ngày 05/01/2024 Giám đốc Học viện về Kết luận giao ban học kỳ I năm học 2023-2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Các công việc trọng tâm cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY], trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên và sinh viên; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện; tạo ra môi trường giáo dục văn minh trên tinh thần phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong Học viện.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024 các hệ đào tạo, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu trong giơi hạn cho phép, đúng quy định và đảm bảo được chất lượng đầu vào. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện, công tác tư vấn tuyển sinh.

3. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển đầu vào hệ Đại học chính quy năm 2024 và các hệ đào tạo khác đúng quy chế tuyển sinh và thuận lợi cho thí sinh. Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển các hệ: Đại học chính quy, LTĐH, DDHVB2, VLVH và sau đại học theo kế hoạch chung của Học viện.

4. Tổ chức xác nhận nhập học, nhập học và khai giảng hệ ĐHCQ khóa CQ62. Tổ chức khai giảng các hệ đào tạo đại học và sau đại học, chương trình đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện.

5. Các khoa, bộ môn tiếp tục rà soát nội dung và cập nhật đề cương chi tiết các học phần/môn học, đặc biệt là các môn học trong CLC/CTĐH CCQT, chương trình đào tạo sau đại học, viết giáo trình và bài giảng gốc các học phần/môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2024-2025.

6. Tiếp tục rà soát, cập nhật phần mềm thi TNM. Rà soát, bổ sung đề thi, ngân hàng đề thi (gồm cả thi TNM) đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định và phù hợp với từng chương trình đào tạo của Học viện.

7. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý đào tạo, NCKH và hoạt động giảng dạy. Nâng cấp, cải tiến công tác bảo mật thông tin mật của dữ liệu và của máy chủ.

8. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức trong Học viện.

9. Tăng cường công tác phổ biến quy chế liên quan đến đào tạo đại học, sau đại học. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu ra sớm, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên CTĐT chất lượng cao tham gia NCKH, đảm bảo cho sinh viên, học viên tốt nghiệp đúng hạn. Tăng cường công tác rà soát, đối chiếu từng kỳ, từng năm để có biện pháp tư vấn, hỗ trợ sinh viên hạn chế sinh viên ngừng học, thôi học.

10. Tổ chức rà soát, cập nhật dữ liệu để lập kế hoạch đào tạo năm học 2025-2026 các hệ đào tạo.

11. Lập và lưu hành kế hoạch giảng dạy, lịch học và thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; lịch học và thi học kỳ phụ năm học 2023-2024. Lập và lưu thời khóa biểu học kỳ II năm học 2024-2025. Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2024-2025 và các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ I năm học 2024-2025.

12. Hoàn thành công tác bàn giao sinh viên CQ61kết thúc học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh (đợt 3) với Trung tâm GDQP&AN – Trường đại học Hùng Vương.

13. Lập lịch, tổ chức thi kết thúc học phần/môn học học kỳ I năm học 2024-2025. Tổ chức công tác chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi học kỳ theo đúng quy trình, quy định đào tạo của Học viện.

14. Thực hiện kiểm định CTĐT ngành TC-NH, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế theo kế hoạch chung của Học viện.

15. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi; công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ đại học và sau đại học theo quy định. Chuẩn bị  và thực hiện tốt cho công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

16. Tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024, tổng hợp số liệu, công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT.

17. Tổ chức bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các khóa, hệ đào tạo theo đúng kế hoạch đào tạo năm học và tạo sự lan tỏa rộng khắp tới các thế hệ sinh viên của Học viện.

18. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy – học và chú trọng tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, tài sản công. Đảm bảo sử dụng tài sản công đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Số lần đọc: 2479
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà