Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 16/10/2023 - 15:0

TB: v/v điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên chính quy khóa 61
Số: 143/TB-QLĐT ngày 16 tháng 10 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1140/TB-HVTC ngày 15/9/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lịch học“Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên chính quy khóa 61;

Căn cứ đề nghị của Ban Quản trị thiết bị về việc Bộ Tài chính mượn hội trường 700 vào sáng 20/10, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên chính quy khóa 61 như sau:­

Khối

Chuyên ngành

Ký hiệu CN

Lớp SV

Lịch cũ

Lịch

điều chỉnh mới

5

Kế toán

20

05 - 08;

13 - 16

Sáng 20/10 - Thứ 6

(7h30 - 9h20)

Chuyên đề 8

Sáng 23/10 - Thứ 2

(7h30 - 9h20)

Chuyên đề 8

Hệ thống TT quản lý

41

01-04

7

Tài chính - NH

10

15-16;

21-24;

29-32

Sáng 20/10 - Thứ 6

(9h30-11h20)

Chuyên đề 8

Sáng 23/10 - Thứ 2

(9h30 - 11h20)

Chuyên đề 8

Quản trị kinh doanh

30

05-06

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5591
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà