Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 06/04/2023 - 10:47

TB: v/v Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022 - 2023
Số: 349/TB-HVTC ngày 30 tháng 3 năm 2023

Ngày 29/3/2023, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023 dưới sự chủ trì của PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, xong với sự đồng tâm, đồng lòng, chủ động, đoàn kết, sáng tạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Kết luận giao ban học kỳ I năm học 2022-2023. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể cần phải có sự linh hoạt, thay đổi, mềm dẻo để đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức các hoạt động của Học viện nói chung và hoạt động giảng dạy nói riêng. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng (Phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY], trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, truyền thống tự hào cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hướng tới kỷ niêm 60 năm xây dựng và phát triển Học viên; đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tránh nhiệm của mỗi cá nhân.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2023 các hệ đào tạo, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu trong giơi hạn cho phép, đúng quy định và đảm bảo được chất lượng đầu vào. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện; tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy vừa đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh vừa đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4. Các bộ môn tiếp tục rà soát nội dung và xây dựng đề cương chi tiết các môn học, đặc biệt là các môn học trong CTĐTCLC, đào tạo sau đại học, viết giáo trình và bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2022-2023.

5. Tiếp tục ra soát, cải thiện phần mềm thi TNM đảm bảo đánh giá người học một cách khách quan. Rà soát, bổ sung đề thi TNM hàng kỳ đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhận thức của sinh viên. Các bộ môn thực hiện yêu cầu về việc tang cường thi TNM theo Kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023.

6. Tổ chức phân chuyên ngành cho sinh viên CQ60 chương trình chuẩn sớm hơn và theo chỉ tiêu và tiêu chí phù hợp với nguyện vọng của sinh viên và thực tế năng lực đào tạo của các chuyên ngành.

7. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án của sinh viên, học viên.

8. Xây dựng và lưu hành kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 các hệ đào tạo, chú ý đến lich hoạt động chung của Học viện.

9. Xây dựng thời khóa biểu kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến  phù hợp với tình hình thực tiễn của Học viện.

10. Tổ chức cho sinh viên CQ60 học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiên cứu, phối hợp với trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh phương án phù hợp với chương trình kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

11. Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2023-2024 các hệ đào tạo.

12. Tăng cường công tác phổ biến quy chế liên quan đến đào tạo đại học, sau đại học. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu ra sớm, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao  tham gia NCKH, đảm bảo so sinh viên, học viên tốt nghiệp đúng hạn.

13. Tăng cường công tác rà soát, đối chiếu từng kỳ, từng năm để có biện pháp tư vấn hỗ trợ sinh viên hạn chế sinh viên ngừng học, thôi học.

14. Tổ chức bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các khóa, hệ theo đúng kế hoạch đào tạo năm học.

15. Lập lịch, tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2022-2023 chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi học kỳ theo kế hoạch đối với các hệ đào tạo đảm bảo đúng quy trình, quy định của Học viện.

16. Các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, tổ chức thực hiện các ý kiến đề xuất nếu thấy phù hợp đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Chủ động rà soát, tìm các biện pháp thực hiện các công việc còn tồn đọng.

17. Các đơn vị chủ động rà soát các quy định nội bộ có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chủ động đề xuất đảm bảo các quy định, cập nhật quy định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với chủ chương, chính sách, phù hợp với thực tiễn để thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm, hiệu quả.

Toàn bộ hệ thống  phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất trong nhiệm vụ của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kế hoạch học kỳ II và kế hoạch năm học 2022-2023./.

Số lần đọc: 5391
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà