Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 28/03/2023 - 11:21

TB: v/v Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với sinh viên CQ60
Số: 327/KH-HVTC ngày 27 tháng 3 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-QLĐT ngày 24/3/2023 của ban QLĐT về việc tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với sinh viên CQ60,

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với sinh viên CQ60 như sau:

1. Kế hoạch đào tạo

1.1. Thời gian học

Đợt

Khóa/Chương trình

Ngành

Thời gian học và thi môn GDQP&AN

1

CQ60/CLC

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

26/5-16/6/2023

(Đã bao gồm 02 ngày ngoại khóa và trải nghiệm cho sinh viên chương trình CLC)

2

CQ60/Chuẩn

Tài chính - Ngân hàng

HTTTQL

18/6-08/7/2023

3

CQ60/Chuẩn

Kế toán, QTKD,

Ngôn ngữ Anh, Kinh tế

21/9-11/10/2023

1.2. Địa điểm học:

Trung tâm GDQP&AN – Đại học Hùng Vương (đối với cả chương trình ngoại khóa)

Địa chỉ: Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

1.3. Hình thức học:

Tổ chức đào tạo, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian tham gia học tập môn học GDQP&AN tại Trung tâm.

1.4. Chương trình đào tạo:

Theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT:

TT

Nội dung chương trình

Số tiết

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thảo luận

1

Học phần 1: Đường lối quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

45

37

8

2

Học phần 2: Công tác quốc phòng – An ninh

30

22

8

3

Học phần 3: Quân sự chung

30

14

16

4

Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

60

4

56

 

Tổng cộng (08 tín chỉ)

165

77

88

2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Sinh viên đăng ký tham gia học tập theo kế hoạch chung của Học viện và của Trung tâm GDQP&AN.  

- Sinh viên phải chấp hành quy chế, quy định môn học; nội quy học tập và thi học phần của Trung tâm GDQP&AN trong thời gian tham gia học tập.

- Sinh viên có trách nhiệm báo cáo kế hoạch học môn học GDQP&AN cho phụ huynh và người thân biết để hỗ trợ trong quá trình tham gia học tập.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo:

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong Học viện và Trung tâm GDQP&AN để tổ chức triển khai lập kế hoạch học môn học GDQP&AN; xây dựng quy trình tổ chức thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn học GDQP&AN đối với sinh viên.

- Đầu mối phối hợp với các Trung tâm GDQP&AN và các đơn vị liên quan trong Học viện để tổ chức giao nhận sinh viên học môn học GDQP&AN.

- Phối hợp với Trung tâm GDQP&AN để triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tổ chức đào tạo và tổng kết khóa học sau mỗi đợt học.

- Đầu mối xây dựng và tổ chức ký kết hợp đồng giảng dạy môn học GDQP&AN với Trung tâm giáo dục GDQP&AN.

- Lập lịch, thông báo và tổ chức đăng ký học môn học GDQP&AN cho sinh viên; lập và cung cấp danh sách sinh viên đăng ký học môn học gửi các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai công việc.

- Lập lịch, thông báo lịch tập huấn và tổ chức tập huấn cho sinh viên trước khi bắt đầu mỗi đợt học.

- Đầu mối phối hợp với Trung tâm GDQP&AN để giao nhận chứng chỉ môn học GDQP&AN (kèm Quyết định cấp chứng chỉ môn học) và bàn giao chứng chỉ môn học GDQP&AN cho các Khoa QLSV chuyên ngành.

- Đầu mối phối hợp với Ban TCKT xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức triển khai cho sinh viên học môn học GDQP&AN.

- Đầu mối tổng hợp thông tin, hỗ trợ hướng dẫn sinh viên khâu đón trả tại nơi tập trung; phân công cán bộ phụ trách điểm danh các xe; tổng hợp thông tin liên quan đến khâu tổ chức về chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ sinh viên học môn học GDQP&AN.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học, không đăng ký học; phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để xác định rõ lý do không đăng ký học theo quy định.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Học viện về tiến độ triển khai công việc.

3.2. Ban Công tác Chính trị và Sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức học môn học GDQP&AN theo kế hoạch thông báo và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác sinh viên trong quá trình học tập môn học.

- Phối hợp tổ chức hoạt động liên quan đến Lễ xuất quân.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình ngoại khóa cho sinh viên Chương trình chất lượng cao.

3.3. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Chuẩn bị dàn phông Backdrop tại địa điểm tổ chức Lễ xuất quân theo đề nghị của ban QLĐT.

- Phối hợp tổ chức hoạt động liên quan đến Lễ xuất quân.

- Cử cán bộ, sinh viên tham gia và hỗ trợ Lễ xuất quân.

- Chụp ảnh, đưa tin về chương trình.

3.4. Văn phòng Học viện

- Bố trí xe đưa đón cán bộ, giáo viên của Học viện có liên quan đến công tác tổ chức, triển khai môn học GDQP&AN theo đề nghị của Ban QLĐT.

- Phối hợp với công an Phường trong công tác điều phối giao thông tại khu vực tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN theo đề nghị của ban QLĐT.

3.5. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Phối hợp với ban QLĐT, Trung tâm GDQP&AN trong việc xét miễn môn học GDQP&AN.

3.6. Ban Quản trị thiết bị

- Bố trí và đảm bảo sân bãi phục vụ việc đưa, đón sinh viên đi học GDQP&AN tại số 69 đường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo đề nghị của ban QLĐT.

- Bố trí âm thanh, bàn, ghế để tổ chức Lễ xuất quân.

3.7. Trạm Y tế

Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức học môn học GDQP&AN theo kế hoạch thông báo và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác y tế trong quá trình học tập môn học.

3.8. Các Khoa QLSV

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức học môn học GDQP&AN theo kế hoạch thông báo.

- Cử lãnh đạo và cán bộ của Khoa tham gia giao nhận sinh viên học môn học GDQP&AN với Trung tâm GDQP&AN theo lịch thông báo.

- Cử lãnh đạo hoặc cán bộ của Khoa tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc hoạt động khác tại Trung tâm GDQP&AN khi có lịch thông báo.

3.9. Ban Tài chính Kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để soạn thảo hợp đồng nguyên tắc giảng dạy môn học GDQP&AN, thẩm định hợp đồng phối hợp đào tạo và thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán các khâu công việc liên quan.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, lập dự trù kinh phí, trình phê duyệt các kinh phí liên quan đến công tác triển khai môn học GDQP&AN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban QLĐT để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 15568
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà