Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 04/11/2022 - 15:16

TB: v/v Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2022 - 2023
Số: 1147/TB-HVTC ngày 26 tháng 10 năm 2022

Ngày 25/10/2022, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 dưới sự chủ trì của PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua với điều kiện vừa thực hiện các hoạt động đào tạo, vừa khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hội trường học, vừa phòng ngừa các dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, xong với sự đồng tâm, đồng lòng, chủ động, đoàn kết, sáng tạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Kết luận giao ban học kỳ II năm học 2021-2022. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu như: Hội trường học; tăng cường cho sinh viên trải nghiệm thực tế, xúc tiến nghiên cứu xây dựng quy định về việc tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa; nghiên cứu, xây dựng quy định xét quy đổi điểm giữa các môn học/ học phần đã tích lũy cho sinh viên chuyển từ trường khác về Học viện, chuyển hệ. Đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phát huy các ưu điểm và khắc phục các nhược điểm, chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể cần phải có sự linh hoạt, thay đổi, mềm dẻo để đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức các hoạt động của Học viện nói chung và hoạt động giảng dạy nói riêng. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng (Phụ lục kèm theo), trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, truyền thống tự hào cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Học viện trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân. Phát huy tình yêu nghề của các thày, cô; khơi dậy sự ảm thông, chia sẻ khó khăn của sinh viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của các khoa, các bộ môn nhất là của toàn thể đội ngũ giảng viên.

2. Tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên. Cần lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên.

3. Tăng cường cơ sở vật chất kể cả cơ sở vật chất cứng và mềm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt là chương trình đào tạo chất lượng cao.

4. Nghiên cứu cập nhật các quy định, chuẩn bị dữ liệu, sớm xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2023 cho phù hợp với quy định mới; có kế hoạch truyền thông về công tác tuyển sinh của Học viện, lan tỏa đến toàn hệ thống về tuyển sinh đào tạo ngoài đại học chính quy.

5. Nâng cao công tác truyền thông nội bộ nhằm không ngừng nâng cao hình ảnh và vị thế của Học viện.

6. Thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đề cương môn học, đặc biệt là các môn học trong Chương trình đào tạo chất lượng cao, hoàn thiện giáo trình, bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2022-2023.

7. Rà soát chương trình đào tạo, đảm bảo tính thống nhất, tính liên thông giữa các bậc đào tạo.

8. Tập trung hoàn thiện công tác đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, tiến tới đánh giá tiếp chương trình đào tạo các ngành còn lại.

9. Tăng cường thi trắc nghiệm máy. Những bộ môn có số lượng học phần/ môn học > 3 phải hoàn thành việc tổ chức thi trắc nghiệm máy từ 3/4 số học phần/môn học trở lên (trừ bộ môn vì lý do khách quan), những bộ môn còn lại tổ chức thi trắc nghiệm 100% trong năm học này.

10. Tổ chức tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học khóa 53, cao học, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022.

11. Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát về việc làm của sinh viên, về giảng viên, công tác quản lý phục vụ và làm minh chứng phục vụ kiểm định, đánh giá ngoài.

12. Tiếp tục xây dựng thời khóa biểu kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để  phù hợp với tình hình thực tiễn của Học viện; bố trí số lượng sinh viên linh hoạt theo lớp học trực tiếp, trực tuyến.

13. Chuẩn bị dữ liệu và lập Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 các hệ đào tạo; lưu hành kế hoạch học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2022-2023

14. Lập và lưu hành lịch thực tập tốt nghiệp đối với các khóa, hệ theo kế hoạch. Tiếp tục theo dõi quản lý thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đào tạo

15. Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 các hệ đào tạo.

16. Lưu hành lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023; chuẩn bị dữ liệu lập lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ II năm học 2022-2023; lập và lưu hành lịch thi lại học kỳ I năm học 2022-2023.

17. Các khoa, Cố vấn học tập lưu ý, nhắc nhở sinh viên về chuẩn đầu ra đối với khóa của mình để chủ động sớm hoàn thiện chuẩn đầu ra.

18. Tiếp tục thực hiện triển khai và phối hợp triển khai xây dựng phần mềm thanh toán giờ giảng năm học 2021-2022 theo quy định mới.

19. Các đơn vị chủ động rà soát, tìm các biện pháp thực hiện các công việc còn tồn đọng nêu trên.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Số lần đọc: 3327
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà