Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ bảy, 08/10/2022 - 17:54

TB: v/v Thay đổi hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” Chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ57 năm học 2022-2023
Số: 110/TB-QLĐT ngày 08 tháng 10 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 108/TB-QLĐT ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” Chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ57 năm học 2022 - 2023.

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ57 từ ngày 12/10/2022 đến ngày 16/10/2022, chuyển hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến với ID lớp học: 581- 058- 1000 ( Lịch học, khối học không thay đổi).

2. Sinh viên vào Zoom trước 10 phút để đảm bảo kết nối và tiến hành điểm danh (Đặt tên vào Zoom: Họ và tên _ Lớp niên chế).

Số lần đọc: 9726
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà