Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 13/10/2021 - 21:45

TB: v/v Điều chỉnh lịch học và TKB môn học Giáo dục thể chất của CQ58 (chương trình chuẩn)
Số: 1089/TB-HVTC ngày 13 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 1035/TB-HVTC ngày 05/10/2021 của Giám đốc Học viện về kế hoạch học tập và học môn học GDQP&AN học kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên CQ58 các ngành: TC-NH, QTKD, Ngôn ngữ Anh;

Căn cứ Thời khóa biểu môn học GDTC (các học phần) đợt 2 học kỳ I (2021-2022);

Để phù hợp với lịch học môn GDQP do Trung tâm GDQP - Đại học Quốc gia giảng dạy. Học viện Tài chính điều chỉnh lịch học và thời khóa biểu môn học GDTC (các học phần) của CQ58 (chương trình chuẩn) đợt 2 học kỳ I (2021-2022) như sau:

1. Sinh viên CQ58 (chương trình chuẩn) học môn học GDTC các học phần: Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông chéo buổi với lịch học chính khóa từ ngày 25/10-20/11/2021 (4 tuần) để kết thúc môn học và phù hợp lịch trình học tập môn học GDQP&AN theo kế hoạch thông báo.

2. Thời khóa biểu môn học GDTC của CQ58 (chương trình chuẩn) được bố trí tăng cường độ giảng dạy từ 2 buổi/tuần lên 4 buổi/tuần. Lịch thời khóa biểu tăng cường do Bộ môn GDTC cân đối tổng thể các lớp, các khóa và thông báo trực tiếp cho sinh viên ngay buổi học đầu tiên của môn học vào ngày 25/10/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ với Ban QLĐT và Bộ môn GDTC để phối hợp xử lý kịp thời./.

Số lần đọc: 6993
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà