Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 06/10/2021 - 14:29

TB: v/v Kế hoạch học tập và học môn học GDQP&AN học kỳ I (2021 - 2022) đối với sinh viên CQ58 các ngành: TC - NH, QTKD, Ngôn ngữ Anh
Số: 1035/TB-HVTC ngày 05 tháng 10 năm 2021

   Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015 về quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ vào chương trình đào tạo hệ đại học chính quy hiện hành của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Giao kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc giảng dạy môn học Giáo dục QP&AN giữa Học viện Tài chính với các Trung tâm GDQP&AN liên quan;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Kế hoạch học tập và lịch học môn GDQP&AN học kỳ I (2021-2022):

Ngành

Học &thi môn GDQP&AN

(Lý thuyết)

Học các môn học khác theo KHĐT HK1 (21-22) (*)

Học&thi môn GDQP&AN

(Thực hành)

Lịch ôn thi các môn học khác HK1(21-22)

Chương trình chuẩn CQ58:

TC-NH; QTKD;

Ngôn ngữ Anh

11/10 -24/10/21

25/10-11/12/21

(7 tuần)

17/12-28/12/21

12/12--15/12/21; 29/12-31/12/21; 04/01-08/01/22

Ghi chú: (*) Kế hoạch học tập các môn học khác

2. Hình thức học môn học GDQP&AN (đợt 1) học kỳ I (2021-2022):

- Học và thi học phần Lý thuyết: Theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm ứng dụng MS Teams và E-Learning (LMS)

- Học và thi học phần Thực hành: Theo hình thức tập trung tại Trung tâm GDQP&AN – Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Danh sách sinh viên CQ58 học môn GDQP&AN (đợt 1): Có danh sách kèm theo [XEM TẠI ĐÂY]

4. Đối tượng được miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN.

(Quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015): 

4.1. Đối tượng miễn học môn GDQP&AN

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

4.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần/môn học, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần/môn học và kết quả đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

4.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Giám đốc Học viện xem xét tạm hoãn học môn GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015; hết thời gian tạm hoãn, Học viện sẽ bố trí cho sinh viên vào học các lớp phù hợp (đợt sau/khóa sau) để hoàn thành chương trình đào tạo của môn học.

5. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP&AN

Sinh viên nộp 02 bản công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQP&AN về Ban QLĐT (P108) theo hình thức online vào địa chỉ emai: quachxuantung@hvtc.edu.vn (kèm theo bản cam đoan) để làm cơ sở xét miễn học môn học (hồ sơ nộp bổ sung đối với sinh viên chưa nộp hoặc nộp thiếu) và thời hạn nộp trước ngày 10/10/2021.

Ban QLĐT – Học viện Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN, bố trí lịch học phù hợp và làm cơ sở phối hợp với Trung tâm GDQP&AN để xét miễn học, hoãn học môn học theo quy định hiện hành.

Sinh viên được xét miễn học môn học GDQP&AN nộp hồ sơ bản chính vào ngày 16/12/2021 (từ 8h00’- 8h15’ tại P108- Ban Quản lý đào tạo) để Trung tâm GDQP&AN kiểm tra tính hợp pháp đối với hồ sơ nộp xét miễn học môn học GDQP&AN của sinh viên (trường hợp hồ sơ xét miễn môn học không đảm bảo tính hợp pháp, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải đăng ký học lại môn học).

6. Tổ chức học thực hành môn học GDQP&AN

6.1. Địa điểm học thực hành: Trung tâm GDQP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội (Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội).

6.2. Hình thức học: Tổ chức đào tạo, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian tham gia học tập môn học GDQP&AN.

6.3. Lịch học, lịch thi và cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN (Theo lịch của Trung tâm GDQP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội):

- Trong thời gian học tập và dự thi kết thúc môn học, sinh viên CQ58 chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm GDQP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Kết thúc khóa học, những sinh viên tham gia học tập, đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định của môn học; chấp hành tốt quy định đào tạo của Học viện và quy định, nội quy của Trung tâm GDQP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN của Trung tâm GDQP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.4. Thời gian đi-về và địa điểm tập trung học môn GDQP&AN:     

Đợt

Khóa/lớp

Thời gian đi

Thời gian về

Ngày (giờ)

Địa điểm tập kết xe đón SV

Ngày (giờ)

Địa điểm tập kết xe trả SV

1

Chương trình chuẩn CQ58:

TC-NH; QTKD;

Ngôn ngữ Anh

16/12/21

(5h30’)

Khu vực Trường Đoàn Thị Điểm

28/12/21

(09h30’)

TTGDQP&AN-ĐHQG

 

Ghi chú: Địa điểm đón nhận sinh viên CQ58 theo phân công của Khoa QLSV tại Khu vực Trường Đoàn Thị Điểm từ 10h00’ ngày 28/12/2021.

6.5. Kinh phí tổ chức đào tạo

- Học phí: Theo quy định của Học viện

+ Sinh viên CQ58 nộp học phí theo chương trình đào tạo và quy định của Học viện, thể hiện trên tài khoản đăng ký học của sinh viên. Thời gian và hình thức nộp học phí thực hiện theo Thông báo của Ban Tài chính kế toán.

+ Học viện thanh toán toàn bộ học phí môn học GDQP&AN của sinh viên cho Trung tâm GDQP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hợp đồng đào tạo.

- Các khoản kinh phí khác:

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Tiền thuê ô tô đưa, đón sinh viên từ Học viện đến Trung tâm giáo dục QP&AN và ngược lại

Học viện hỗ trợ

2

Tiền phòng ở, bảo quản quân trang (quần áo quân phục, mũ tai bèo, vỏ chăn, màn tuyn, chiếu cói cá nhân, giáo trình GDQP&AN, ....)

Học viện hỗ trợ

3

Tiền ăn, tiền điện, nước thực tế sử dụng, dịch vụ nóng lạnh hoặc chi phí cá nhân khác

Sinh viên chi trả

Ghi chú: Các khoản kinh phí do SV chi trả, SV nộp trực tiếp cho Trung tâm GDQP&AN -  ĐHQG Hà Nội và sẽ thu theo đầu mối đại đội ngay khi đến học tập.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

7.1. Sinh viên CQ58 chưa đăng ký tín học môn học GDQP&AN theo lịch thông báo từ học kỳ II năm học 2020-2021 liên hệ với Khoa QLSV liên quan trước ngày 10/11/2021 để bổ sung vào danh sách học. Trường hợp không đăng ký học môn học GDQP&AN và không có lý do chính đáng, sinh viên sẽ bị xử lý hình thức phù hợp theo quy định công tác  sinh viên và sinh viên chủ động đăng ký học trong các đợt học tiếp theo.

7.2. Sinh viên CQ58 tham gia học phần thực hành cần thực hiện đúng kế hoạch về thời gian, địa điểm đã thông báo; có mặt tại nơi quy định tập trung trước ít nhất 30 phút để làm các thủ tục và điểm danh theo quy định, tập trung theo đội hình của từng đại đội (theo biển chỉ dẫn). Các phương tiện đưa sinh viên đến nơi tập trung tại địa điểm Trường Đoàn Thị Điểm dừng chỉ dừng tối đa 30 giây để tránh ùn tắc giao thông. Sinh viên đến muộn so với thời gian quy định giờ tập trung sẽ phải học bù với đợt sau/khóa sau. Trường hợp đến muộn vì lý do khách quan, sinh viên phải tự túc phương tiện đến Trung tâm GDQP&AN, tự chịu trách nhiệm khi di chuyển và phải có xác nhận của Học viện (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY], nếu sinh viên đến muộn sau 02 ngày kể từ ngày bắt đầu của đợt học, Trung tâm GDQP&AN không tiếp nhận sinh viên vào học theo lịch thông báo.

7.3. Sinh viên phải chấp hành quy chế, quy định môn học; nội quy học tập và thi học phần của Trung tâm trong thời gian tham gia học tập; khi có thông báo biên chế đại đội, phòng ở của từng đại đội theo biên chế của Trung tâm; nếu có phát sinh vướng mắc, sinh viên liên hệ với cán bộ lớp hoặc người quản lý được phân công. Cán bộ lớp liên hệ với người quản lý (Đại đội trưởng) để được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị.

7.4. Có trách nhiệm phản ánh kịp thời nếu có bất kỳ vấn đề nghi vấn về sức khỏe với Trung tâm; đặc biệt là có biểu hiện bất thường ho, sốt trong quá trình tham gia học tập tại Trung tâm giáo dục QP&AN (Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm).

7.5. Sinh viên mang theo CMND/CCCD hoặc thẻ SV, BHYT, khẩu trang khi tham gia học tại Trung tâm. Thực hiện ký bản cam kết học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDQP&AN theo quy định.

7.6. Sinh viên đăng ký tham gia học tập theo kế hoạch chung của Học viện và của Trung tâm nhưng tự ý bỏ học, sinh viên phải học lại môn học và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định công tác sinh viên hiện hành.

7.7. Sinh viên chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân (vali, quần áo, dép, giầy bata, móc phơi quần áo, bàn chải và kem đánh răng, dầu gội, xà phòng, gối, thẻ sinh viên có dây đeo, khẩu trang, nhạc cụ phục vụ văn nghệ và đồ dùng cá nhân cần thiết khác). Sinh viên không được mang theo đồ ăn (thực phẩm); đồ đun nấu; phương tiện đi lại hoặc vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

7.8. Sinh viên vì lý do cá nhân không thể tham gia học (Quy định tại mục 4.4) theo kế hoạch đã thông báo, sinh viên phải làm đơn và được sự đồng ý của Khoa QLSV liên quan nộp về Ban QLĐT (P108) để tập hợp và sắp xếp lịch học bù phù hợp ở đợt sau/khóa sau. Thời gian nộp đơn xin hoãn học (Mẫu 2[XEM TẠI ĐÂY] hoặc đơn xin học bù môn học GDQP&AN (Mẫu 3[XEM TẠI ĐÂY] từ ngày 08/10--10/10/2021 qua email: quachxuantung@hvtc.edu.vn (sinh viên sẽ nộp lại bản chính có đầy đủ chữ ký theo quy định tại Ban QLĐT- P108 khi Học viện thông báo sinh viên trở về học tập trực tiếp tại Học viện Tài chính).

7.9. Sinh viên có trách nhiệm báo cáo kế hoạch học môn học GDQP&AN cho phụ huynh và người thân biết để hỗ trợ trong quá trình tham gia học tập.

8. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (xem Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

Trên đây là kế hoạch học tập và học môn học GDQP&AN học kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên CQ58 các ngành: TC-NH, QTKD, Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên quan liên hệ với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.   

Số lần đọc: 14332
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà