Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 21/09/2021 - 10:9

TB: v/v tổ chức hướng dẫn sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 năm 2021 sử dụng phần mềm học tập trực tuyến
Số: 978/TB-HVTC ngày 17 tháng 9 năm 2021

Để triển khai công tác giảng dạy và học tập trực tuyến, Học viện Tài chính tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học tập trực tuyến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức hướng dẫn: Ngày 23+24/9/2021

2. Lịch tổ chức hướng dẫn đối với từng ngành/chuyên ngành

Ngày

Ca

Ngành/Chuyên ngành

ID

Ghi chú

23/9

(Sinh viên trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và xét tuyển HSG ở bậc THPT; diện  dự bị đại học)

Ca 1

(Sáng 8h00’-9h00’)

     Hải quan và Logistics

     Phân tích tài chính

     Tài chính doanh nghiệp

     Kế toán doanh nghiệp

      Kiểm toán

581-058-1000

SV Chương trình chất lượng cao

Ca 2

-

-

-

Ca 3

(Chiều 14h00’-15h00’)

Ngôn ngữ Anh

Tài chính - Ngân hàng

Hệ thống thông tin quản lý

581-058-1000

SV Chương trình chuẩn

Ca 4

(Chiều 15h30’-16h30’)

     Kinh tế

     Quản trị kinh doanh

     Kế toán

581-058-1000

SV Chương trình chuẩn

24/9

(Sinh viên trúng tuyển diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi TNTHPT)

Ca 1

(Sáng 8h00’-9h00’)

     Hải quan và Logistics

     Phân tích tài chính

     Tài chính doanh nghiệp

     Kế toán doanh nghiệp

     Kiểm toán

581-058-1000

SV Chương trình chất lượng cao

Ca 2

(Sáng 9h30-10h30’)

Tài chính - Ngân hàng

581-058-1000

SV Chương trình chuẩn

Ca 3

(Chiều 14h00’-15h00’)

     Kế toán

     Hệ thống thông tin quản lý

581-058-1000

SV Chương trình chuẩn

Ca 4

(Chiều 15h30’-16h30’)

     Ngôn ngữ Anh

     Kinh tế

     Quản trị kinh doanh

581-058-1000

SV Chương trình chuẩn

3. Nhiệm vụ của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 năm 2021

- Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 chủ động tải và cài đặt phần mềm học tập trực tuyến theo hướng dẫn từ ngày 22/9/2021. Chi tiết xem hướng dẫn [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời gian đăng nhập trước 15 phút theo lịch trên.

- Đăng nhập vào phòng học Zoom theo ID trên.

- Thực hiện thao tác kỹ thuật theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.

4. Nhiệm vụ của các đơn vị

4.1. Ban QLĐT:

- Là đầu mối tổ chức buổi hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học tập trực tuyến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 (hướng dẫn sinh viên tra cứu Thời khóa biểu học tập trực tiếp và trực tuyến).

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đưa hướng dẫn sử dụng phần mềm học tập trực tuyến lên cổng thông tin điện tử.

- Phối hợp với Ban và đơn vị liên quan tổ chức triển khai buổi hướng dẫn.

- Lập dự trù kinh phí, tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến buổi hướng dẫn.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên, Đoàn Thanh niên:

- Dựng 01 video clip hướng dẫn sinh viên khóa 59 cài đặt và sử dụng phần mềm học tập trực tuyến và gửi về ban QLĐT trước ngày 19/9/2021.

- Cử cán bộ hướng dẫn sinh viên khóa 59 cài đặt và sử dụng phần mềm học tập trực tuyến.

- Hỗ trợ với Ban và đơn vị liên quan tổ chức triển khai buổi hướng dẫn.

4.3. Trung tâm thông tin

- Chuẩn bị 01 Tài khoản Zoom tối đa có 1.000 người tham gia.

- Cử cán bộ trực kỹ thuật;

- Chuẩn bị 01 máy tính chạy chương trình;

- Phối hợp với Ban QLĐT đưa hướng dẫn sử dụng phần mềm học tập trực tuyến lên cổng thông tin điện tử.

- Đảm bảo hạ tầng thông tin cho công tác tổ chức buổi hướng dẫn.

4.4. Ban TCKT:

- Trình duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức buổi hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học tập trực tuyến trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

Số lần đọc: 36422
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà