Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 19/05/2021 - 16:56

TB: v/v điều chỉnh kế hoạch dạy - học, thi kết thúc học phần và lịch thi các lớp: học cùng lúc 2 chương trình; học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 536/TB-HVTC ngày 18 tháng 5 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 04/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 398/TB-HVTC ngày 16/4/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Kế hoạch triển khai học môn học GDQP&AN và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với CQ58;

Căn cứ Thông báo số 318/TB-HVTC ngày 31/3/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021.

Căn cứ Thông báo số 463/TB-HVTC ngày 04/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tạm dựng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp đào tạo hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 503/TB-HVTC ngày 12/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học lớp học lại, học CTĐ, học bù môn học Giáo dục quốc phòng 3;

Căn cứ kế hoạch học và thi đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với hệ ĐH văn bằng 2, Liên thông ĐH, hệ ĐH chính quy học cùng lúc 2 chương trình.

Căn cứ Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021, số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021, số 17/CV-BCĐ ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội v/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19,…

Học viện Tài chính thông báo:

1. Tạm hoãn kế hoạch dạy – học (gồm cả lịch tập huấn) tập trung môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh đối với CQ58 (đợt 2) từ ngày 01/6-28/6/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lịch học các học phần/môn học đã bố trí thực hiện theo kế hoạch thời khóa biểu đã thông báo đầu kỳ.

Lịch học tập trung môn GDQP&AN của sinh viên CQ58 thông báo sau.

2. Từ ngày 26/5 –04/6/2021, Học viện tiếp tục tổ chức dạy - học trực tuyến theo thời khóa biểu đã thông báo đối với các khóa/hệ đào tạo đại học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy - học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021.

TT

Nội dung

Hệ ĐH chính quy (CT1) các Khóa

Lịch dạy – học

Lịch thi HP/MH

1

Lịch giảng dạy và học tập đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021

- GĐ1: 05/4--27/5/21 (7 tuần)

Lịch học bù nghỉ Giỗ tổ & Lễ 30/4,01/5: 24/5 bù 21/4; 25/5 bù  30/4;26/5 bù  01/5;27/5 bù 03/5

- GĐ2: 28/5-04/6 (1 tuần)    

05/6-27/6/21

 

Riêng đối với hệ ĐH văn bằng 2, Liên thông ĐH và ĐH chính quy học cùng lúc 2 chương trình: Do kế hoạch học cuốn chiếu nên Bộ môn có học phần/môn học liên quan ngày nghỉ lễ chủ động bố trí lịch học bù phù hợp với các lớp.

4. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục cung cấp ID, pasword phòng học Zoom qua các Trưởng Bộ môn liên quan đối với các học phần/môn học các khóa/các hệ chưa có ID, pasword từ ngày 20/5/2021 (gồm cả các lớp học lại, học CTĐ, học bù; học cùng lúc 2 chương trình). Các Khoa QLSV nhận ID phòng học từ Ban QLĐT và thông báo cho sinh viên các lớp thuộc Khoa quản lý. Riêng các lớp hệ ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH, Ban QLĐT thông báo trực tiếp ID cho sinh viên.

5. Tiếp tục hoãn lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các hệ ĐH văn bằng 2, Liên thông ĐH; các lớp học lại, học CTĐ, học bù và học cùng lúc 2 chương trình đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết ngày 04/6/2021 (Sinh viên các lớp liên quan chủ động ôn thi theo kế hoạch thông báo).

Riêng lịch thi các lớp học lại, học CTĐ, học bù môn học Giáo dục quốc phòng&AN: Ngày 15/5 (GDQP3 vào học từ 17/4) chuyển sang thi ngày 30/5; lịch thi 30/5 (GDQP3 vào học từ 04/5) 03/6 (GDQP2 vào học từ 24/5) thực hiện theo kế hoạch thông báo. Hình thức thi từ TNM và Viết chuyển sang làm Tiểu luận. Bộ môn GDQP chủ động thông báo lịch và thời gian nộp bài cụ thể cho sinh viên các lớp liên quan. Sinh viên CQ57 trở về trước còn quyền thi môn học GDQP&AN, chủ động liên hệ với Ban KT&QLCL để đăng ký thi bổ sung theo lịch nêu trên. Các Khoa QLSV liên quan chủ động đôn đốc sinh viên thuộc Khoa còn nợ môn học GDQP tham gia đầy đủ lịch thi theo kế hoạch thông báo (đây là lịch thi vét cuối cùng đối với môn GDQP&AN).

6. Trung tâm thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

7. Các giảng viên của Bộ môn cần hội trường để giảng dạy trực tuyến liên hệ với Ban QTTB để được bố trí hội trường phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo – Đ/c Tùng: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687, Đ/c Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 39489
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà