Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 12/11/2020 - 11:9

TB: Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 1225/TB-HVTC ngày 26 tháng 10 năm 2020

Ngày 23/10/2020, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2020-2021 dưới sự chủ trì của PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

 Trong học kỳ vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid­­-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ tiểm ẩn, xong với sự đồng tâm, đồng lòng, chủ động, đoàn kết, sáng tạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Kết luận giao ban học kỳ II năm học 2019-2020. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng (Phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY], trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện; trong việc phòng, chống các biến cố như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh…

2. Chuẩn bị dữ liệu để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, phục vụ xây dựng Đề án tuyển sinh 2021 với phương châm tuyển đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng ngày một tăng.

3. Rà soát, cập nhật, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp với văn bản pháp luật và thực tiễn của Học viện như: Quy định đào tạo tín chỉ, Quy định đào tạo trực tuyến, Quy chế làm việc… sớm ban hành Quy chế làm việc, Quy chế làm việc của giảng viên.

4. Thường xuyên rà soát chương trình đào tạo, cập nhật, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của thực tế.

5. Bố trí thời khóa biểu theo hướng kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, tăng cường áp dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy, học tập; đảm bảo các môn học đều được giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp. Tiến tới không chỉ đăng ký tín chỉ theo hội trường học mà kết hợp đăng ký theo giảng viên giảng dạy.

6. Hoàn thành công tác thanh toán giờ giảng năm học 2019-2020. Nghiên cứu cải tiến cách thức tổng hợp dữ liệu thanh toán, đảm bảo công tác kê khai, hoàn thiện chứng từ kịp thời chính xác, phục vụ cho việc thanh toán kịp thời. Sớm nghiên cứu chế độ thanh toán giờ giảng và NCKH phù hợp với quy định mới và đặc thù của Học viện.

7. Các khoa, bộ môn, các ban chức năng tăng cường giám sát, quản lý theo kế hoạch giảng dạy. Khuyến khích các bộ môn tổ chức dự giờ để rút kinh nghiệm, thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo.

8. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Kế toán.

9. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh ngân hàng đề thi. Bổ sung thêm mỗi bộ môn từ 1 đến 2 môn thi trắc nghiệm máy (trừ những môn đặc thù).

10. Hình thức thi kết thúc học phần theo Thông báo số 942/TB-HVTC ngày 21/8/2020 cho các học phần năm học 2020-2021. Đề thi dùng chung cho cả 2 hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Bộ môn tự quyết định dạng đề thi (đề được sử dụng tài liệu hoặc không được sử dụng tài liệu) của các học phần/môn học đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kiến thức chung cho cả hai hình thức học. Riêng với hình thức thi tự luận sử dụng 02 đề/ca thi.

11. Tăng cường cho sinh viên đi thực tế, tham quan, trải nghiệm.

12. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động trong giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ; việc thực hiện nội quy, quy chế của sinh viên; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ và sinh viên.

13. Nghiên cứu cải tiến cách thức phục vụ sinh viên cả trong công tác hành chính và công tác văn thư.

14. Nghiên cứu, bố trí nguồn tài liệu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tham khảo của giảng viên và sinh viên.

15. Tăng cường quản lý, phát triển cơ sở vật chất, nguồn tài chính hợp lý, tài sản chung của Học viện phục vụ cho công tác đào tạo.

16. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên, đảm bảo đạt chuẩn so với quy định.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Số lần đọc: 1179
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà