Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 07/10/2020 - 10:14

TB: v/v Lịch học và điều chỉnh hội trường học hệ đại học chính quy Giai đoạn 2, Học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 130/TB-QLĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020

- Căn cứ Quyết định số 520/QĐ- HVTC ngày 04/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

- Căn cứ Công văn của Ban Quản trị thiết bị ngày 10/08/2020 v/v giảm 19 hội trường khu vực Văn Hội (Tuổi Hoa);

- Căn cứ vào thời khóa biểu hệ đại học chính quy giai đoạn 2 (từ 12/10 -- 07/12/2020) học kỳ I năm học 2020-2021;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Tiếp tục duy trì tổ chức dạy học kết hợp giữa hình thức học trực tiếp (TT) và học trực tuyến (ON) đối với các hệ đại học chính quy CQ55, CQ56 và CQ57 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (từ 12/10 -- 07/12/2020):

2.1. Lịch giảng, thời khóa biểu chương trình chuẩn và chất lượng cao; hội trường học chương trình chất lượng cao CQ55, CQ56, CQ57 đã bố trí ở giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021 không thay đổi.

2.2. Điều chỉnh hội trường học đã bố trí đối với sinh viên CQ55, CQ56, CQ57 (chương trình chuẩn) theo nguyên tắc sau:

+ Hạn chế tối đa việc thay đổi hội trường học đã thông báo ở các chuyên ngành của các khóa.

+ Điều chỉnh hội trường học thống nhất theo chuyên ngành đào tạo từ giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021 (có thời khóa biểu chi tiết kèm theo);

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 12/10/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 30/11/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

+ Những chuyên ngành bố trí học trực tuyến ở giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2020-2021 sẽ được sắp xếp bố trí hội trường học trực tiếp phù hợp trong học kỳ II năm học 2020-2021.

2.3. Lịch học môn Giáo dục quốc phòng 3 (phần thực hành) đối với CQ56.06CL và CQ57.05,21,23,31,32,61,62,63 (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

2.4. Lịch giảng, lịch học và hội trường học CQ58 học kỳ I năm học 2020-2021 bắt đầu vào học từ 14/10/2020. Sinh viên xem thời khóa biểu trên Website: hvtc.edu.vn hoặc hvtc.edu.vn/daotao từ 12/10/2020.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị và sinh viên (Phụ lục 3) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban QLĐT – Đ/c Tùng: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687; Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 41592
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà