Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 20/03/2023 - 16:56

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ II năm học 2022 - 2023
Số: 286/TB-HVTC ngày 20 tháng 3 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Thông báo số 1449/TB-HVTC ngày 12/12/2022 về việc bổ sung hình thức thi kết thúc học phần/môn học áp dụng từ học kỳ II năm học 2022 – 2023;

Ngày 24/3/2023 Học viện Tài chính được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ bố trí phòng thi TNM cho kỳ thi tuyển dụng viên chức Bộ Tài chính năm 2023. Để phục vụ cho kỳ thi được tốt nhất,  thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với những học phần/môn học thi TNM của ngày 24/3/2023 như sau: (có phụ lục kèm theo)

Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b - lịch thi điều chỉnh theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY] 

- Phụ lục 1c - lịch thi điều chỉnh theo bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch thi đã thông báo điều chỉnh.

- Ban Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin cử người trực và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi theo lịch thi điều chỉnh mới.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi: Đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 096.296.1986.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 27297
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà