Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 09/09/2022 - 15:27

TB: v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo
Số: 859/TB-HVTC ngày 09 tháng 09 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 về việc ban hành quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2022 - 2023:

- Lịch học: Từ ngày 10/10 – 03/12/2022 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Hình thức tổ chức lớp học: Học lớp riêng; Học lớp ghép (ghép chéo buổi với lịch học chính khóa).

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2022 – 2023:

TT

Đối tượng sinh viên

đăng ký

Lịch đăng ký học

Thời gian nộp học phí

1.

- CQ57, CQ58, CQ59; hệ LTĐH và ĐHVB2

- Khóa cũ CQ54, CQ55, CQ56 còn quyền học

- SV các hệ đủ điều kiện TTTN

14/09 – 18/09/2022

đăng ký trên Website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

21 -- 25/09/2022

2.

- Khóa cũ CQ53 trở về trước còn quyền học

14/09 – 18/09/2022

đăng ký qua email: nbson@hvtc.edu.vn

 

Ghi chú:

- Thời gian đăng ký học: Từ 7h00’ - 23h30’

- Sinh viên nộp học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù theo Thông báo hướng dẫn của Ban TCKT.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký trùng lịch học lại, học CTĐ, học bù.

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Học viện bố trí cho sinh viên đi thực tập sau khi sinh viên đủ điều kiện thực tập theo định kỳ hàng tháng.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn trước ngày 06/10/2022.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học CTĐ, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂY], kế hoạch đào tạo 2022 - 2023 và thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2022 - 2023 để lựa chọn lịch học lớp riêng, lớp ghép phù hợp. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ghép cùng với các lớp tín chỉ chính quy gửi thông tin qua email nbson@hvtc.edu.vn để được hỗ trợ đăng ký.

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng. Nếu số lượng đăng ký dưới 15 sinh viên đăng ký nộp tiền học, Học viện sẽ bố trí chuyển sang lịch học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) hoặc lịch học phù hợp và không trùng lịch học khác (nếu sinh viên có nhu cầu học).

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và đơn tự nguyện đăng ký học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù liên hệ Ban QLĐT qua email: nbson@hvtc.edu.vn hoặc số điện thoại: 0912501985 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2, 3].

- Trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]

- Trách nhiệm của các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 3] [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 16451
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà