Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 13/09/2023 - 15:37

TB: v/v Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 58 Chương trình đào tạo chất lượng cao
Số: 1123/TB-HVTC ngày 12 tháng 9 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-HVTC ngày 15/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy; Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/05/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Giao kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024;

Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 58 - Chương trình đào tạo chất lượng cao (CQ58CLC) như sau:

1. Họp hội đồng xét điều kiện thực tập tốt nghiệp: 06/10/2023

2. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC và qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 11/10/2023.

3. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội trường

      1.

Hải quan và Logistics

06CLC

132

8h00’

12/10/2023

HT D201

2.

Phân tích tài chính

09CLC

49

8h00’

12/10/2023

PH.A1

3.

Tài chính doanh nghiệp

11CLC

213

8h00’

12/10/2023

HT.700

4.

Kế toán doanh nghiệp

21CLC

129

14h00’

12/10/2023

HT D201

5.

Kiểm toán

22CLC

148

18h00’

14/10/2023

HT.700

4. Báo cáo thực tế tại Học viện:

Sáng từ 8h00’; Chiều từ 13h30’; Tối từ 18h00’

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội trường

      1.

Hải quan và Logistics

06CLC

132

Cả ngày

13/10/2023

HT D201

2.

Phân tích tài chính

09CLC

49

Cả ngày

14,15/10/2023

HT D202

3.

Tài chính doanh nghiệp

11CLC

213

Cả ngày

14/10/2023

HT.700

4.

Kế toán doanh nghiệp

21CLC

129

Cả ngày

14/10/2023

HT D201

5.

Kiểm toán

22CLC

148

Cả ngày

15/10/2023

HT.D201

5. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 16/10/2023 - 27/1/2024.  

5.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 05/11/2023 (CN): Sáng từ 8h00’; Chiều từ 13h30’.

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 05/11/2023 (Chủ nhật)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

Hội trường

1.

Hải quan và Logistics

06CLC

C201, C202, C203

2.

Phân tích tài chính

09CLC

C204

3.

Tài chính doanh nghiệp

11CLC

C301, C302, C303, C304

4.

Kế toán doanh nghiệp

21CLC

C401, C402, C403

5.

Kiểm toán

22CLC

C501, C502, C503

Bộ môn tổng hợp Thông tin Đơn vị thực tập của sinh viên chuyên ngành và nộp về P.102 - Ban Khảo thí & QLCL trước 17h00 ngày 30/11/2023.

5.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

6. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1.

SV nộp luận văn tốt nghiệp (LVTN)

Tại Văn phòng Bộ môn chuyên ngành liên quan và Cổng www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

29/1/2024

 

 

2.

Kiểm tra vấn đáp LVTN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan, lấy Mẫu danh sách kiểm tra tại Ban KT&QLCL). Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QTTB và ĐTXD để bố trí phù hợp

22/2/2024

 

3.

Bộ môn nộp điểm luận văn về Ban KT&QLCL

29/2/2024

SV chủ động ôn thi chứng chỉ ACCA

4.

SV nộp đơn xin xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL thông qua khoa QLSV

04/3-07/3/2024

 

5.

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

20-25/3/2024

 

6.

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

03/4/2024

 

7.

Bế giảng khóa học

Tháng  8/2024

Lịch chi tiết TBS

7. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 58- Chương trình đào tạo chất lượng cao xem trên Website: www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB và ĐTXD để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5913
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà