Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 03/10/2022 - 15:18

TB: v/v điều chỉnh hội trường, hình thức báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao
Số: 1038/TB-HVTC ngày 30 tháng 9 năm 2022

Căn cứ thông báo số 870/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thông báo Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 Chương trình chất lượng cao.

Căn cứ Thông báo số 1029/KH-HVTC ngày 28/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức đón tiếp nhập học sinh viên khóa 60 hệ Đại học chính quy.

Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh hội trường, hình thức báo cáo thực tế tại Học viện đối với sinh viên khóa 57 - Chương trình chất lượng cao (CQ57CLC) như sau:

1. Báo cáo thực tế tại Học viện:

Ngày 09/10/2022 Sáng từ 8h00’; Chiều từ 13h30’

TT

Chuyên ngành

Mã CN

Thời gian

HT cũ

HT mới

1

Hải quan và Logistics

06CLC

CN

09/10/2022

HT101

5820581307

2

Phân tích tài chính

09CLC

CN

7,8,9/10/2022

HT204

5810580050

3

Tài chính doanh nghiệp

11CLC

CN

09/10/2022

HT700

5820581308

4

Kế toán doanh nghiệp

21CLC

CN

09/10/2022

PH.A1

5820581309

5

Kiểm toán

22CLC

CN

09/10/2022

HT104

5820581310

2. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch điều chỉnh hội trường, hình thức báo cáo thực tế tại Học viện theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 Lịch điều chỉnh hội trường, hình thức báo cáo thực tế tại Học viện đối với sinh viên khóa 57- Chương trình chất lượng cao xem trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB, TTTT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3738
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà