Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 06/09/2022 - 17:48

TB: v/v Lịch thi kết thúc HP/MH học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình
Số: 956/TB-HVTC ngày 06 tháng 9 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022  của Giám đốc Học viện v/v  giao kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/08/2022 của Giám đốc Học viện về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022-2023;

Học viện Tài chính thông báo lịch thi kết thúc học phần/môn học học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình như sau:

1. Thời gian thi: Từ ngày 13/09 -- 29/12/2022 (Có lịch thi chi tiết kèm theo).

- Lịch thi hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 [Phụ lục 1]

- Lịch thi hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 theo Ngày [Phụ lục 2]

- Lịch thi các lớp học cùng lúc hai chương trình [Phụ lục 3]

2. Hình thức thi: Theo Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/08/2022 của Giám đốc Học viện về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022-2023

Thông tin liên hệ nếu có phát sinh về lịch thi: Đ/c Nga – Ban Quản lý đào tạo, SĐT: 0912.877.669

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3197
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà