Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 10/03/2022 - 10:54

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1, Học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Số: 201/TB-HVTC ngày 10 tháng 3 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 847/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 164/TB-HVTC ngày 25/02/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1 – Học kỳ II năm học 2021 – 2022;

Căn cứ kết luận số 195/HVTC-KL ngày 09/03/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc triển khai công tác tổ chức thi giai đoạn 1 – Học kỳ II năm học 2021 – 2022 và hướng dẫn thi trắc nghiệm máy trực tuyến;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi và hình thức thi đối với một số học phần/môn học giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2021 – 2022. (có phụ lục kèm theo. Phụ lục 1a – lịch thi điều chỉnh theo bộ môn, phụ lục 1b – lịch thi điều chỉnh theo khóa/lớp).

- Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo lịch thi đã thông báo điều chỉnh.

- Ban Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin cử người trực và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi theo lịch thi điều chỉnh mới.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi: Đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 096.296.1986.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 38531
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà