Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 07/03/2022 - 12:51

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1, Học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Số: 187/TB-HVTC ngày 04 tháng 03 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 164/TB-HVTC ngày 25/02/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1 – Học kỳ II năm học 2021 – 2022;

1. Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau:  

- Đối với CQ57 & CQ58 (bao gồm cả chương trình chuẩn và chương trình CLC) thời gian bắt đầu từ ngày ngày 13/03– 03/04/2022.

- Đối với CQ59 chương trình chuẩn thời gian bắt đầu từ ngày ngày 05/04– 24/04/2022.

- Đối với CQ59 chương trình CLC thời gian bắt đầu từ ngày ngày 07/04– 24/04/2022.

(Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày, Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp, Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn).

+ Lịch thi theo Ngày [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi theo Khóa/Lớp [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1 - học kỳ II năm học 2021-2022 áp dụng theo Thông báo số 846/TB-HVTC ngày 10/8/2021 và Thông báo số 164/TB-HVTC ngày 25/02/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi: Đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 096.296.1986.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 79001
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà