Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 03/12/2021 - 10:6

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (CT1)
Số: 1170/TB-HVTC ngày 02 tháng 12 năm 2021

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

1

Quản lý tài chính công

01

149

23/12/2021

7h30

700

 

2

Thuế

02

175

23/12/2021

13h30

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

151

23/12/2021

18h00

104

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

142

23/12/2021

18h00

700

 

5

Tài chính quốc tế

08

222

24/12/2021

7h30

700

 

6

Phân tích tài chính

09

69

26/12/2021

18h00

103

 

7

Tài chính doanh nghiệp

11

430

24/12/2021

13h30

700

 

8

Ngân hàng

15

256

24/12/2021

18h00

700

 

9

Thẩm định giá TS & KDBĐS

16

69

24/12/2021

18h00

104

 

10

Phân tích chính sách TC

18

55

24/12/2021

18h00

204

 

11

Đầu tư tài chính

19

113

24/12/2021

18h00

206

 

12

Kế toán doanh nghiệp

21

460

26/12/2021

7h30

700

21.01-10

404

26/12/2021

13h30

700

21.11-20

13

Kiểm toán

22

355

26/12/2021

18h00

700

 

14

Kế toán công

23

146

27/12/2021

7h30

700

 

15

Quản trị doanh nghiệp

31

115

27/12/2021

13h30

700

 

16

Marketing

32

120

27/12/2021

18h00

700

 

17

Tin học tài chính kế toán

41

168

28/12/2021

7h30

700

 

18

Tiếng Anh TCKT

51

173

28/12/2021

13h30

700

 

19

Kinh tế & QL nguồn lực tài chính

61

77

28/12/2021

18h00

104

 

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

91

28/12/2021

18h00

204

 

21

Kinh tế luật

63

79

28/12/2021

18h00

206

 

(Ghi chú: Trường hợp không tổ chức hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại Học viện do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban QLĐT sẽ cung cấp tài khoản Zoom sau).

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 27/12 đến 10/01/2022.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 17/12/2021 để bố trí hội trường.

3. Xét điều kiện thực tập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Xét điều kiện đi thực tập: 14/01/2022. Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 17/01/2022.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 21/1 - 20/5/2022.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 20/2 & 27/2/2022 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 20/2/2022 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

56.01

A2, A3, A4, A5

 

6

56.15

305B, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406

2

56.02

A6, A7, A8, A9, A10, A11

 

7

56.16

407, 408

3

56.05

101, 102, 103, 104

 

8

56.19

307, 308

4

56.08

201, 202, 203, 205A, 501, 502

 

9

56.31

503, 504, 505, 506

5

56.11

204, 205B, 206, 207, 208, 301,

 

10

56.32

507, 508, 509, 510

302, 303, 304, 305A

 

11

56.09

107, 108

* Ngày 27/2/2022 (Chủ nhật)

1

56.03

A8, A9, A10, A11

 

6

56.41

403,404,405,406

2

56.18

A2, A3

7

56.51

407,408,501,502,

3

56.21

101, 102, 103, 104, 107, 108, 201, 202, 203, 204

503, 504

205A, 205B, 206, 207, 208, 301, B1, B2, B3, B4

 

8

56.61

505, 506

4

56.22

302, 303, 304, 305A, 305B, 306, 307,

308, 401, 402

 

9

56.62

507, 508

5

56.23

A4, A5, A6, A7

 

10

56.63

509, 510

4.2. Báo cáo thực tập lần 2:  SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

23/5/2022

Tại Văn phòng Bộ môn

chuyên ngành liên quan

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN

05/6/2022

BM liên hệ với Ban QTTB để được cung cấp HT.

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

10/6/2022

 

4

SV nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

13,14/6/2022

 

5

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

29/6/2022

 

6

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

18/7/2022 (Sáng)

 

7

Bế giảng khóa học

Tháng  8 /2022

Lịch chi tiết thông báo sau

Ghi chú:  Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2022. Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 2 tuần.

Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 56-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch kế hoạch khóa luận tốt nghiệp xem trên Website: www.hvtc. edu.vn/daotao hoặc www.hvtc. edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 23867
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà