Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 02/03/2021 - 7:48

TB: v/v thay đổi thời gian báo cáo thực tập lần một đối với sinh viên CQ55 (CT1)
Số: 160/TB-HVTC ngày 01 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1393/TB-HVTC ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ 55 (CT1).

Căn cứ Lịch thi sát hạch ngoại ngữ chuẩn đầu ra năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên Học viện Tài chính.

1. Điều chỉnh thời gian Báo cáo thực tập lần 1:

Ngày 14/3/2021 (CN): chuyển sang ngày 13/3/2021 (thứ 7)

Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’.

           Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 13/3/2021 (Thứ 7)

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

55.03

A8, A9, A10, A11

6

55.41

403, 404, 405, 406

2

55.18

A2, A3

7

55.51

407, 408, 501, 502,

3

55.21

101, 102, 103, 104, 107, 108, 201, 202,

503, 504

203, 204, 205A, 205B, 206, 207, 208, 301

 

8

55.61

505, 506

4

55.22

302, 303, 304, 305A, 305B, 306, 307, 308, 401, 402

 

9

55.62

507, 508

5

55.23

A4, A5, A6, A7

 

10

55.63

509, 510

2. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1) xem trên Website: www.hvtc. edu.vn/daotao hoặc www.hvtc. edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5651
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà