Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 02/12/2020 - 10:19

TB: v/v lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 1173/TB-HVTC ngày 30 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 942/TB-HVTC ngày 21/8/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2020-2021Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch thi kết thúc giai đoạn 2 học kỳ 1 từ ngày 08/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

(Phụ lục 1a - Theo ngày, Phụ lục 1b - theo Khóa/lớp, Phụ lục 1c - Lịch thi theo bộ môn)

- Lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức thi kết thúc học phần các học phần/môn học giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021 áp dụng theo Thông báo số 942/TB-HVTC ngày 21/8/2020 và 174/KT&QLCL ngày 14/9/2020.

Thời gian nộp tiểu luận, bài tập lớn tối đa sau 3 ngày kể từ khi được giao đề tài, bài tập. Nếu thu nhận trực tiếp, bộ môn liên hệ ban QTTB để đăng ký HT thu bài và tổ chức theo hướng dẫn của Ban KT&QLCL. Nếu thu nhận trực tuyến, bộ môn phải đăng ký với Ban KT&QLCL để lập email và hướng dẫn sinh viên cách thức nộp tiểu luận, bài tập lớn trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 45091
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà