Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 04/11/2022 - 19:31

TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 1185/TB-HVTC ngày 04 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo, Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn đăng ký học theo hệ thống tín chỉ (HTTC) đối với sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học theo HTTC

1.1. Đối tượng:

Hệ đại học chính quy khóa 60 (chương trình chuẩn và chất lượng cao).

1.2. Lịch tổ chức tập huấn

Thời gian: từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2022 theo hình thức tập huấn trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (xem hướng dẫn sử dụng phần mềm chi tiết trên website www.hvtc.edu.vn [XEM TẠI ĐÂY]). Lịch tổ chức thực hành đăng ký tín chỉ (đăng ký thử): Từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2022 trên website: dangkytinchi.hvtc.edu.vn [xem PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂY].

1.3. Nội dung tập huấn

- Tập huấn lý thuyết, hướng dẫn sinh viên quy trình và thao tác đăng ký tín chỉ trong học kỳ. Giải đáp vướng mắc và hướng dẫn xử lý thông tin đăng ký học theo HTTC (Ban QLĐT);

- Tập huấn hướng dẫn nhập thông tin hồ sơ sinh viên và đánh giá kết quả rèn luyện trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ (Ban CTCT&SV).

II- Lịch đăng ký học chính thức theo HTTC học kỳ II năm học 2022 - 2023

1. Lịch tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2022 - 2023 [xem PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]: Từ 14/11 đến hết ngày 20/12/2022 (gồm cả thời gian xử lý dữ liệu trong quá trình đăng ký học). Thời gian đăng ký học theo lịch thông báo từ 7h00’ - 23h30'.

2. Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ chính thức học kỳ II năm học 2022 - 2023 được thông báo trên website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.daotao.hvtc.edu.vn. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

3. Đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình:

- CQ57, CQ58, CQ59 học cùng lúc 2 chương trình: Sinh viên thực hiện đúng quy trình đã hướng dẫn đăng ký học và chủ động thực hiện việc đăng ký học theo lịch thông báo. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ với Ban QLĐT để được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học phí theo thông báo của Ban Tài chính kế toán từ ngày 09/12 - 12/12/2022. Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp tiền học tại Ban TCKT, Ban QLĐT tổ chức lớp học và thông báo lịch giảng dạy cho các Bộ môn liên quan.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023.

4. Sinh viên chủ động truy cập website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn để thực hiện và hoàn thành việc đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần trước đó). Trường hợp, sinh viên không thực hiện đăng ký học sau 3 lần thông báo, sinh viên chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình. Học viện sẽ có thông báo hình thức xử lý kỷ luật theo quy định đào tạo hiện hành.

5. Sinh viên các khóa/hệ đào tạo chủ động đăng ký học theo lịch thông báo, xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại 0912 50 1985 để được hỗ trợ giải đáp kịp thời.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [xem PHỤ LỤC 3] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 34138
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà