Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 09/02/2022 - 9:36

TB: v/v Tổ chức đăng ký học phần/môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh theo HTTC học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 96/TB-HVTC ngày 09 tháng 02 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022; Thông báo số 93/TB-HVTC ngày 28/01/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc kế hoạch học tập môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh đối với sinh viên CQ58, CQ59;    

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức đăng ký học học phần/môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh (GDQP&AN) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 như sau:

I- Thời gian học và đối tượng đăng ký học

- Đợt 1: từ 27/02 - 13/03/2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao CQ59;

- Đợt 2: từ 13/03 - 24/03/2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chuẩn CQ59 các ngành Tài chính - Ngân hàng (mã 10), Hệ thống thông tin quản lý (mã 41);

- Đợt 3: từ 25/03 - 04/04/2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chuẩn CQ59 các ngành Kế toán (mã 20), Quản trị kinh doanh (mã 30), Ngôn ngữ Anh (mã 51), Kinh tế (mã 60).

II- Tổ chức đăng ký

1. Lịch đăng ký:

TT

Đối tượng

sinh viên đăng ký

Thời gian đăng ký học

Cổng thông tin đăng ký học

1

- CQ59CLC chương trình chất lượng cao

- CQ59 chương trình chuẩn

 

Từ ngày 11 -- 14/02/2022

 

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

 

          Ghi chú: Thời gian đăng ký: 7h30' - 23h30'

2. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên thuộc đối tượng đăng ký chủ động xem thông báo, kế hoạch đào tạo học phần/môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2021 - 2022 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình. Căn cứ kết quả sinh viên đã đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN, Ban Quản lý đào tạo chủ động xử lí kết quả sau đăng ký. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua số điện thoại: 0912 50 1985 để được giải quyết kịp thời.

3. Đối tượng được miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN.

(Quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015):

Những sinh viên CQ59 thuộc diện được miễn, hoãn học môn học GDQP&AN liên hệ số điện thoại: 0989 06 36 36 hoặc email: quachxuantung@hvtc.edu.vn để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

4. Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2021 - 2022.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học phần/môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2021 - 2022 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 48680
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà