Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 26/07/2021 - 17:46

TB: v/v Mở lớp môn tự chọn học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 75/TB-QLĐT ngày 23 tháng 07 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVT ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện v/v giao Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 774/TB-HVTC ngày 16/07/2021 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ số liệu thực tế sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa đăng ký môn học tự chọn học kỳ I năm học 2021 - 2022, Ban Quản lý đào tạo thông báo v/v mở lớp môn học tự chọn trong kỳ đối với sinh viên CQ56 (chương trình đại trà), CQ57 (chương trình đại trà và chương trình Chất lượng cao) và CQ58 (chương trình đại trà) như sau:

1. Những lớp học môn tự chọn có 40 SV đăng ký học trở lên được bố trí giữ nguyên lớp tín chỉ theo lịch đăng ký học đã thông báo.

2. Những lớp học môn tự chọn có dưới 40 SV đăng ký học được tổ chức theo hình thức  ghép lớp và đảm bảo đạt tối thiểu 40 SV/lớp tín chỉ học phần. Trường hợp không ghép lớp được, Ban Quản lý đào tạo hủy kết quả học phần/môn học đã đăng ký của sinh viên và chuyển sang học phần/môn học tự chọn phù hợp khác để để đảm bảo đủ điều kiện mở lớp.

3. Lịch chính thức đối với các học phần/môn học tự chọn học kỳ I năm học 2021-2022 xem chi tiết tại Khoa QLSV liên quan hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao. [XEM TẠI ĐÂY]

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Đối với các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy: Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên chủ động in và kiểm tra thông tin lịch học trên Phiếu đăng ký học phần cá nhân trước ngày 29/07/2021. Phiếu đăng ký học phần cá nhân bản gốc được gửi về Khoa QLSV liên quan từ ngày 09/08-13/08/2021 để lưu giữ đối chiếu khi cần thiết (SV lưu 01 bản photo). Nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến lịch học và hội trường học, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.110) để giải quyết kịp thời trước ngày 28/07/2021. Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học tập cá nhân của mình./.

Số lần đọc: 21280
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà