Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 31/12/2021 - 14:48

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy
Số: 1541/QĐ-HVTC ngày 31 tháng 12 năm 2021

I. Quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

II. Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy - Dạng tóm tắt 

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý tài chính công (Mã 01) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Thuế (Mã 02) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm (Mã 03) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Chương trình đào tạo chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương (Mã 05) [XEM TẠI ĐÂY]

5. Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính quốc tế (Mã 08) [XEM TẠI ĐÂY]

6. Chương trình đào tạo chuyên ngành Phân tích tài chính (Mã 09) [XEM TẠI ĐÂY]

7. Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (Mã 11) [XEM TẠI ĐÂY]

8. Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng (Mã 15) [XEM TẠI ĐÂY]

9. Chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản (Mã 16) [XEM TẠI ĐÂY]

10. Chương trình đào tạo chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính (Mã 18) [XEM TẠI ĐÂY]

11. Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư tài chính (Mã 19) [XEM TẠI ĐÂY]

12. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Mã 21) [XEM TẠI ĐÂY]

13. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán (Mã 22) [XEM TẠI ĐÂY]

14. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công (Mã 23) [XEM TẠI ĐÂY]

15. Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (Mã 31) [XEM TẠI ĐÂY]

16. Chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing (Mã 32) [XEM TẠI ĐÂY]

17. Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học tài chính kế toán (Mã 41) [XEM TẠI ĐÂY]

18. Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh tài chính kế toán (Mã 51) [XEM TẠI ĐÂY]

19. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính (Mã 61) [XEM TẠI ĐÂY]

20. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đầu tư (Mã 62) [XEM TẠI ĐÂY]

21. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế luật (Mã 63) [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 35330
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà